Къде и как да търся работа

Обучение: Къде и как да търся работа

От 4 до 6 Ноември 2015 г., в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ се проведе първото обучение за младежи в неравностойно положение от проект Център за младежко развитие. Обучението включи мотивационен модул; теоретични въведения, интерактивни игри и практически упражнения за писане на автобиография и представяне пред работодател; насоки къде да намерим работа; информация за налични национални и европейски възможности за работа, обучение и собствен бизнес; трудово-правни отношения.

 

Такива обучения ще бъдат организирани за всички участници в проекта и с тях целим участниците да подготвят своите автобиографии, да се  научат как да се представят на интервю и къде да търсят свободни работни позиции, да се запознаят с правата си като работници. По този начин ще се повиши успеваемостта им при кандидатстване пред работодател и ще се повишат възможностите им за трудова реализация и съответно финансова независимост и благосъстояние.

До края на проекта са предвидени още 4 такива обучения, като следващото е насрочено за периода 24-26 Ноември 2015г.

Проектът Център за младежко развитие се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg