Център за младежко развитие с нови постижения

Център за младежко развитие с нови постижения

Проект Център за младежко развитие е почти към края си. Неговата цел е да подобри благосъстоянието на младежи в неравностойно положение като ги подкрепи по пътя към усвояване на умения и знания, и бъдеща професионална реализация.  До момента услугите на центъра се ползват от 38 млади хора на възраст между 18 и 29 години. Всички те се намират в неравностойно положение : представители са на етнически малцинства, преживяли са трафик или насилие, имат физическо или умствено увреждане, членове са на семейства с ниски доходи  или пък са намират в ситуация извън образование, заетост или обучение.

В резултат на работата на нашите двама кариерни консултанти голяма част от младежите получиха подкрепа и възможност за обучение и заетост. 1 от тях получи финансова подкрепа за стартиране на собствен бизнес, а други  2 – ма подготвиха своите бизнес планове и очакват да разберат дали ще получат средства в края на месец Април . 7 младежа са регистрирани в Бюро по труда , като от тях 2-ма ще бъдат наети по програма за стаж, а други 4 са включени в квалификационнен курс за готвачи и градинари.  5 човека започнаха работа – 3 –ма в България и 2-ма в чужбина. 6 младежа се включиха в курс по Английски език и 5 в международни неформални обучения за младежи. 1 момиче стана участник в работилница за приложни изкуства. 1 момче започна шофьорски курс, а 1 момиче участва в доброволчески дейности за младежи с увреждания. Половината от включените участници преминаха и обучение Къде и как да търся работа, което да им помогне да се предствят по-добре пред работодатели.

Международен младежки обмен за младежи в неравностойно положение 11-21/03/2016, Бант, Холандия.

По време на работата консултантите в Център за младежко развитие изпитват затруднения основно от факта, че някои от младежите са с много ниско образование – имат изкаран само 1-ви клас или до 4-ти клас, което затруднява тяхното и бъдеще включване квалификационни курсове или пък щофьорски курс. Това ограничава възможностите им  за по-добра работа и допълнителна квалификация дори и при желание от тяхна страна. Затрудение представляват и бюрократичните процедури за включване в порграми за заетост, както и ниските умения на служителите на Агенция по заетостта да работят с хора с увреждания или социални проблеми. Често младежите очакват мигновени резултати и губят мотивация когато разберат, че намирането на работа може да отнеме дълго време и подготовка.

Като допълнителен положителен резултат за проект Център за младежко развитие отразаваме факта , че получаваме запитвания за подкрепа от хора извън град Варна, както и отхора над 29 години. Дори с нас се свързват и младежи, които нямат никакви затруднение , но желаят да получат подкрепа за тяхното бъдещо професионално развитие.

 

Проектът продължава до 30/04/2015 и повече информация може да бъде получаена на нашия сайт или като се свържете с нас на www.foryoubg.org  .

 

 

Проектът Център за младежко развитие се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.