Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Всички ние мислим, че е важно да споделяме информация за Европейска Доброволческа служба и другите възможности които ни дава програма Еразъм +.  За това правим различни презентации, по време на които можем да разказваме какви са ползите от участието в тях. Една от тези демонстрации, приготвени от нашите доброволци (Laura, Daria, Miranda и Saskia) се случи на шести юни в Професионална  Гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“.

По време на презентацията, доброволците представиха себе си и разказаха какво е да си доброволец във Варна, какво са правили преди и защо са избрали да дойдат в България. Доброволците се фокусираха на това, че доброволческата служба може би да промени живота на младежите и да ги насърчи да постигнат целите си и да станат по-силни личности. Освен това, доброволческата служба в чужбина дава възможност да се запознаят с различни култури и да срещнат нови приятели, a в същото време да помагат на другите и да научат нови умения  които могат да са полезни по-късно в живота.

Разбира се, някои ученици  имаха въпроси към доброволците и някои от тях показаха голям интерес към програмата. Надяваме, че дадената информация ще им помогне да вземат решение и да отидат в чужбина, за да получат нов опит.