Търсим доброволци за краткосрочна мобилност в Жешов, Полша

Снимка: INPRO

Удължен срок за кандидатстване!!!

Сдружение ЗА ТЕБ търси доброволци, които да работят в младежка организация за период от 2 месеца.

Обща информация за проекта

Посрещаща организация: Inpro
Място: Жешов, Полша
Продължителност на мобилността: 2 месеца
Краен срок за кандидатстване: 16.08.2019 година

Датите на мобилността са между септември 2019 г. – април 2020 г. Може да кандидатствате за доброволческа служба в някой от следните периоди. (Моля, обяснете в електронната си поща, за кой период кандидатствате):

I период: септември – октомври 19 (2 месеца) – 4 доброволци
II период: ноември – декември ’19 (2 месеца) – 4 доброволци
III период: януари – февруари 2020 г. (2 месеца) – 4 доброволци
IV период: март – април 2020 г. (2 месеца) – 4 доброволци

Задачи на доброволците и финансови условия

Доброволците могат да се включат в следните дейности (според интересите си):

 • организиране на семинари за местната младеж
 • провеждане на открити събития като междукултурни презентации или езикови кафенета
 • посещение на училища и популяризиране на програмите Еразъм + и Европейски корпус за солидарност, или провеждане на семинари за култура, човешки права, възможности за младежта, доброволчество и др.
 • радио предаване за младежта, културата и образованието – да помага с административни дейности
 • работа с медии, фотография, видеография (организацията притежава полупрофесионално оборудване: камера, триножник, монопод, обективи и др.)
 • писане на статии, фотографиране на събитията на организацията
 • поддържане на профили в социални медии, създаване на промо клипове, филмови резюмета от проекти и др
 • иницииране на собствени проекти / събития / дейности

Какво е осигурено за доброволците в този проект?

Всеки доброволец ще получи:

 • 120 евро на джобни пари на месец
 • 150 евро за храна на месец
 • месечен пропуск за обществен транспорт
 • велосипед 🙂
 • възстановяване на разходите за пътуване до Жешов и обратно

Настаняване: доброволците се настаняват в студентско общежитие в Жешов, като споделят стая с човек от същия пол. Стаята е с достъп до обща кухня и баня.

Обучение по време на проекта

Ние организираме обучения по време на ориентационната седмица за организационната култура, работата, задачите, свързани с работата и др. Освен това, доброволците могат да се присъединят към обучения и семинари, които се организират чрез проекти по програма Еразмус Плюс в Жешов. Преди да кандидатствате, моля, запознайте се с посрещащата организация и града. За посрещащата организация е важно да знае, че сте запознати с нейния профил.

Профил на доброволците

Търсим мотивирани кандидати, които искат да работят или с хора, или с медии и технологии. Поканата е отворена за тези, които имат инициатива да излязат със собствени идеи, мотивация да допринесат за организационното развитие на посрещащата организация. [ЗАБЕЛЕЖКА] Моля, кандидатствайте САМО като изпратите CV и мотивационно писмо на английски на volunteer@foryoubg.org. Преди да кандидатствате, задължително се запознайте с посрещащата организация и града. Повече подробности за нашите очаквания от доброволци можете да намерите на уебсайта на посрещащата организация на този линк.