Младежки обмен в Полша през Август 2019

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!

Сдружение ЗА ТЕБ търси участници за Младежки обмен “Нека го направим заедно” в Груджьондз, Полша. Проектът ще събере младежи и представители на различни организации от 7 държави.

Информация за проекта

Дати на провеждане: 13-22 август 2019
Краен срок за кандидатстване: 28 юли 2019

Цели на младежкия обмен

  • Да даде на участниците в проекта възможността да се включат в различни спортни дейности заедно с младежите със специални нужди от различни страни
  • Междукултурен обмен за всички участници
  • Да насърчи хората със специални нужди да се включат в спортни дейности
  • Насърчаване на спортните дейности, пригодени за хора с увреждания
  • Насърчаване на включването на 300 души от местните жители от Груджьондз чрез организиране на flash mob и практикуване на спорт на обществени места

Профил на участниците

Кандидатите трябва да са активни и социално ангажирани младежи, които се интересуват от темите за интеграция на хората с увреждания в обществото, активно европейско гражданство, имат интерес към различните култури и са отворени към среща с и общуване с хора от всякаква възраст, пол, социално положение и т.н. Добре е участниците да имат базови познания по английски. Обменът е подходящ за младежи с увреждане.

Търсим:

  • 4-ма младежи от 18-30 години
  • 1 лидер на група
  • 1 придружител – помощник на лидера

Страни и партньори в проекта

България – Сдружение ЗА ТЕБ
Словения – Zavod za izobrazevanje in inkluzijo ODTIZ
Португалия – „H2O“-Associação de Jovens de Arrouquelas
Холандия – Rock Solid Foundation for International youth work
Турция – Engeli olan Bireyler ve Aileleri Gelisim Merkezi Dernegi
Румъния – Asociata Pentru Promovera Egalitari Intre Tineri-Adapto
Полша – Assoc of Parents and Guardians Acting for Disabled Children

Практическа информация

Всички разходи за транспорт, настаняване и храна на участниците са покрити от финансирането на проекта.

За да кандидатствате за този проект, моля, пратете CV и кратка мотивация на volunteer@foryoubg.org до 28 юли 2019. Моля в темата на имейла да посочите за кой проект кандидатствате.