Помагай на младите хора в Малага да научат за доброволчеството

 

 

Сдружение ЗА ТЕБ търси двама мотивирани доброволци по програма Европейски корпус за солидарност, които да подкрепят дейностите на Asociación Juvenil Intercambia

Място: Малага, Испания

Начало: 15 януари 2020 г.

Край: 15 октомври 2020 г.

Продължителност: 9 месеца

Брой свободни места: 2

Краен срок за кандидатстване: 14/08/2019

Възраст на доброволците: между 18 и 30 години

Информация за посрещащата организация

Asociación Juvenil Intercambia започна да работи като местна младежка инициатива през 2004 г. въз основа на нуждите и интересите на младежите в Малага. Оттогава организацията работи като стабилна официална асоциация с мисията да вдъхновява младите да предприемат действия, да реализират своите цели и да действат според нуждите си. Целта на организацията е да подкрепя и овластява младежки групи, млади хора да бъдат активни граждани на своите общности, на местно ниво и в европейски условия. Доброволецът ще се присъедини към ежедневния работен ден на организацията под наблюдението на ментор / координатор.

Задачи на доброволеца

Доброволците ще участват в различни дейности по време на проекта си, обобщени тук:

 • Насърчаване на междукултурното участие и обучение. Ние управляваме информационно бюро в Малага (Europa Más Cerca), в което местните младежи научават за европейските програми за мобилност. Доброволците могат да помогнат за предоставяне на информация и консултации.
 • Помощ и подкрепа на другите организации да разработят европейски програми с помощта на доброволци.
 • Организиране на семинари и информационни сесии, свързани с Европа, европейско гражданство както и други по-неформални дейности (кино форум, интеркултурни срещи), в които разпространяваме информация за ЕС, междукултурните ценности и участието. 
 • В тази кампания доброволците могат да представят опита си, свързан с европейско гражданство.
 • Кампании за насърчаване на доброволчеството. 
 • Организиране на семинари и обучения заедно с Андалуската агенция за доброволчество и зоната за участие на гражданите в местен и регионален мащаб. 
 • Някои от тези кампании могат да включват промоция за младежи в началните училища и гимназиите. 
 • Разпространение на младежка информация: доброволците ще търсят, подбират и разпространяват местна, регионална и национална младежка информация чрез уеб сайта на организацията и електронните бюлетини.
 • Информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността за Европа. 
 • Организиране на спортни събития.
 • Доброволците могат да сътрудничат за тези дейности на обучаващия екип в целия процес: контакт с организации, планиране на обучителни сесии, разработване и оценка на сесиите и те също могат да представляват активна част от тях  ако искат да говорят за опита си като доброволец.

Работата в младежкото информационно пространство се извършва с инструменти като:

 • уебсайт
 • е-бюлетин
 • Eurodesk

Практическа информация

Доброволците ще имат ментор за всички тези дейности и никога няма да носят отговорност за тях. Освен това, доброволците могат да участват в развлекателни дейности на нашата организация, като пътувания, концерти, театрални представления и т.н. Допълнителна информация:

Храна

Доброволецът ще получава всеки месец 150 евро за храна.

Джобни пари

Доброволецът ще получава 150 € на месец в първия ден на месеца.

Настаняване

Доброволецът ще живее в стая в споделен апартамент с други млади хора. Стаята и апартаментът ще бъдат напълно оборудвани, а електричеството, водата, газта ще бъдат покрити от приемащата организация. Интернет връзката не се покрива от приемащата организацията. 

Работно време

Работно време: 09:00 – 15:00 от понеделник до петък, а някои понеделник и четвъртък от 17:00 до 20:00 часа (максимум 38 часа седмично). Някои допълнителни и извънредни дейности (като събития) могат да случат извън редовното работно време (вечери, уикенди), но доброволците ще бъдат компенсирани.  Доброволецът ще почива по време на национални празници и има право на отпуска 15 календарни дни по време на проекта. 

Местен транспорт

Всеки доброволец ще може  да избере между колело или автобусна карта.

Езикова подкрепа

Доброволецът има право да получи езикова подкрепа за научаване на местния език чрез онлайн платформа, както е посочено в ръководството за програмата.

Профил на доброволците

Бихме искали да изпратим човек, който е деен и иска да се включи в проект за млади хора, споделяйки своята културна перспектива в дейностите, които се извършват. Доброволецът ще бъде избран според мотивацията си, желание за работа в екип, както и ангажираност и интерес към работата с младите хора. Търсим ентусиазирани доброволци, които искат да се включат в сътрудничество, отворени хора да споделят своя опит и идеи.

Кандидатите трябва да са млади хора, които наистина искат да живеят като доброволци, да се учат в техния опит и да развият лични и професионални умения. Те трябва да се чувстват ангажирани с това какво означава да бъдеш доброволец и са готови да предоставят услугите си по най-добрия начин, с положително отношение и най-вече с мотивация и инициатива за разработване на собствени проекти в рамките на дейностите на посрещащата организация.

Как да кандидатствате?

Всеки, който се интересува, може да попълни ОНЛАЙН формуляра за кандидатстване и да приложи своето CV и мотивационно писмо (на английски, или испански) преди 14 август 2019 г. до 23:55 часа испанско време. За да се включите в този проект е необходимо да иммате изпращаща организация. Ако искате Сдружение ЗА ТЕБ да стане Ваша изпращаща организация, моля свържете се с нас на имейл office@foryoubg.org до 13 август, за да Ви дадем необходимата информация за кандидатстване. 

Моля, в темата на имейла да посочите за коя позиция кандидатствате – например “Доброволец в Младежка организация в Малага.”