„Творчество без граници“ обединява младежи във Варна чрез изкуство!

Проект “Творчество без граници” се осъществи от Сдружение ЗА ТЕБ с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна. Благодарение на проекта се реализираха се серия от артистични ателиета в периода на 24.09 – 24.11.2020 г, разделени на две групи – Ателие за акрилна живопис с водещ Кармен Чивиджиян и ателие за рисуване върху текстил с водещ артист Делян Тодоров. 

Ателиетата се провеждаха веднъж седмично по 2 часа, събирайки деца и младежи с различен социален и здравен статус, обединени от интереса към творчеството.

Заедно участниците научиха нови творчески техники, както и теоретични и практически знания относно приложните и изящни изкуства чрез методите на неформалното образование.

Основна цел на проекта е да се обогати културния живот в местността, както и да се създаде предпоставка за социализация между млади хора от различни социални групи. Съвместната работа на деца и младежи от различен социален статус, включително такива в неравностойно положение, спомогна за развитие на толерантност и повишаване на информираността за проблемите, с които се сблъскват млади варненци от различни групи.

Финалната изложба от двете работилници е вече налице, като може да се разгледа в дигитален формат на следните линкове. 

Разгледайте галерия с произведения акрилната живопис: https://www.artsteps.com/view/5fbe55075dac42480a038925

Разгледайте галерия с текстилни торбички:

shorturl.at/achrN