Изтекла – Търсим доброволци за дългосрочен доброволчески проект в Андалусия, Испания!

Association FOR YOU is looking for young people for long-term volunteer service in Andalusia, Spain.

Project location: the city of Huercal-Overa, in Almeria (Andalusian Spain)

Start of the project: June 2021

End of the project: June 2022

Project duration: 12 months

Main topics of the project: Culture, local community development, environmental protection and action against climate change.

Deadline for application: until 20.12. via CV and cover letter in English to volunteer@foryoubg.org

 

About the organization: 

The City Council of Wercal-Overa is developing a wide range of projects and initiatives, some of which include:

– Cultural programs and promotion of local tourism.

– Providing youth information to information centers, organizing workshops and activities for young people.

– Sports activities, promotion of healthy lifestyles, physical and mental well-being of children, young people and adults.

– Implementation of projects for acquiring professional skills, through technology, language learning, promotion of entrepreneurship and others.

– Участие в европейски инициативи и проекти, насочени към намаляване на безработица сред младите, подобряване нивото на заетост и разпространяване на идеята за учене през целия живот, както и насърчаване на сътрудничеството чрез мобилности между Европейски държави.

Повишаване на осведомеността за  равноправие на мъжете и жените чрез информационни кампании

– Грижа за опазване на околната среда и осведоменост на гражданите от всички възрасти

 

Мисия, която цели да постигне проекта:

По време на проекта, жителите на местността Уеркал-Овера ще имат възможността да прекарат време с младежи от други европейски държави и да научат за чуждата култура, обичаи, начин на мислене, работни методи и навици и да се запознаят отблизо с Европейски принципи и ценности.

Организаторите на проекта желаят да инициират между езичен и междукултурен обмен. Уеркал-Овера е град, разположен в югоизточната част на Испания, където няма много възможности на местните жители да се срещат с млади хора от други европейски държави. 

От друга страна самите доброволци ще имат възможността да участват в голям набор от най-различни дейности за младежи и да работят с хора от различни групи. Доброволците ще работят в екип, заедно с представители на различни организации, както и с други доброволци.

 

Дейности по време на проекта: 

Доброволците ще имат възможността да участват в следните разнообразни дейности:

– Доброволчество в организация за хуманно отношение към животните, което включва грижа за кучета, разхождане на кучетата, хранене и игра с животните. 

– Доброволчество към Център за жената, чрез организиране на работилници промотиращи полово равноправие, работилници за жените, които посещават центъра – танцуване, йога, пилатес, класове по английски език, както и подкрепа на самата организация. 

– Доброволчество в местните социални центрове, подкрепа на хората в неравностойно положение, общността на хора с Алцхаймер, посещение на възрастни хора и прекарване на време с тях.

– Доброволчество в младежки, културни и спортни програми организирани в града. 

 

Профил на кандидата:

– Между 18 и 30 годишна възраст.

– Отдаденост към работата с обществото.

– Желание за участие в доброволчески проекти.

– Основни познания по испански, английски, както и работа с компютри и социални мрежи.

– Желание за работа в екип.

– Желание за нови и различни преживявания.

– Interest in animals, science, culture, children, sports and development.

– Interest in helping the local community in the development of the region.

– Good attitude, flexibility and willingness to share their culture with local people.

 

What does the organization provide?

– Support with travel expenses.

– Pocket money.

– Money for food.

– Accommodation provided with bills included.

– Language course and cultural support.

– Medical insurance.

– Mentoring and coordination during the project.

If you wish to participate, please send  by 20.12. CV and cover letter in English to volunteer@foryoubg.org