Развили ли са се доброволческите практики през 21 век? Нека да разберем заедно!

През Юни 2020, планът за действие целящ да интегрира доброволческата дейност към Дневния ред на глобалната техническа среща по повод доброволчеството 2020, бе последван от публикуването на проучване на тема – практиките в доброволческата дейност от 21-ви век. Осъщественото проучване сочи, че доброволческите практики са се развили благодарение на напредъка на технологиите, но също така благодарение на подобряване осведомеността относно темите свързани с миграцията, климатичните промени, неравенството и кризите.

Технологиите – възможност за промяна у всеки

Технологиите са една от основните причини защо доброволческата дейност се е променила толкова много през последните години. Това е така, защото онлайн ресурсите дават възможност на индивиди с най-различен начин на живот, да имат лесен достъп до контакт с доброволческите организации. Нещо повече, възможностите за доброволчество днес се разпространяват до най-различни дейности като графичен дизайн, поддръжка на уеб сайтове, менажиране на социалните медии….и още много други неща онлайн! Тези технологии също така позволяват на хора с увреждания да имат по-лесен достъп до доброволчество.

Възходът на индивидуализма

Има видими промени свързани с това защо самите доброволци избират да се заемат с дадено занимание. Личните ползи от рода на подобряване на психичното здраве, придобиване на повече увереност, както и на професионален опит…са също толкова важни както и алтруистичните подбуди. Поради тези настъпващи промени, доброволците започват да избират по-краткотрайни проекти от преди. Такива, които са обвързани с кауза, чрез която доброволецът се идентифицира, и се чувства силно обвързан.

Жените са по-привлечени към доброволчестово!


UNV 2018 също надникна към въпроса относно доброволчестото сред различните полове. Статистиките сочат, че 57% от доброволците са жени, които се занимават със социални и здравни услуги. От друга страна, доброволчеството сред мъже е по-обвързано с културни дейности и спортни инициативи. Половите стереотипи са доста отразени в света на доброволчеството.

Наблюдавайки последните проучвания можем да отсъдим, че доброволчеството е много по-достъпно в днешни дни за всеки един човек. Това е благодарение на интернет и развитието в новите технологии. А възходът на индивидуализма рефлектира на профила на новите доброволци. Хората не заминават за чужбина само за да помогнат на другите, но също така и за да развият самите себе си. Тези нови практики в сферата на доброволчество не се считат за положителни за всички. Всъщност някои организации подчертават липсата на ангажираност на тези нови доброволци. Дългосрочното доброволчество не е толкова модерно, както преди.

Като заключение, нека погледнем профила на Нина – той кореспондира с типичния доброволец. Нина е доста млада, и е в повратна точка от живота си. Завършила е магистърската си степен по здравни грижи, но иска да продължи обучението си може би по друг предмет или да специализира в здравни грижи.

Преди да започне това ново предизвикателство, тя иска да си даде малко време и да замине в чужбина. За да направи това, Нина избира да стане доброволец. Нейните цели са да придобие увереност и да научи повече за себе си. Това ще й помогне да направи най-добрия избор за следващата година. Тя обаче не иска да се впуска в това напълно сама. Иска да сподели и използва знанията си, за да се чувства полезна за другите.

Това предизвикателство в чужбина е възможността да натрупате известен опит, докато помагате на други. За да намери това доброволчество, Нина използва Google и Facebook като търсачки. Чрез този опит Нина наистина иска да придобие независимост и да докаже, че е способна да го прави, докато инвестира времето си в помощ на другите.

За повече информация относно проучването, може да погледнете тук:

https://www.unv.org/sites/default/files/Volunteering%20Practices%20in%20the%2021st%20Century_en_1.pdf