Изтекла – Доброволчески проект в Люксембург в сферата на междукултурния обмен!

Discover the positives of intercultural exchanges and practices related to the inclusion of immigrants with FAEL! The organization is looking for young people to join from July 2021 to August 2021.

If you are interested, send your CV and cover letter to volunteer@foryoubg.org ASAP. Please include in the subject of the email for which specific position you are applying.

Description

FAEL is a federation of nine associations whose goals are:

 • Intercultural exchange by promoting Spanish culture in Luxembourg and providing easy access for the Spanish community to others in the country.
 • Inclusion of immigrants in Luxembourg, giving them the opportunity to integrate by solving the problems they face – finding a school, accommodation and work.
 • Promoting solidarity values ​​among different societies.
 • Promoting European citizenship and democracy as part of the steps towards a developed and solidary society.

Tasks of the volunteers:

Ръководителя има задача да съветва, както и да следи дейностите, които доброволеца изпълнява. Менторът, от друга страна, следи за благосъстоянието и интеграцията на един доброволец и маркира възможни проблеми. Ще бъдат организирани седмични срещи с двете страни. Очаква се от доброволеца да участва в обучения и различни социализиращи събития, организирани от националната агенция Encouragement. Те са разработени с цел да се придобият нови умения, както и да се увеличи капацитета за личностно развитие у доброволците.

Доброволеца ще помага на FAEL чрез:

 • Планиране, организиране и проследяване на различни събития
 • Прием и съветване на посетителите
 • Комуникация и промотиране на дейностите чрез социалните канали
 • Участие в различни проекти на организацията. 

Профил на доброволеца

Доброволците трябва да са между 18 и 30 години, граждани на страни от Европейския съюз. Идеалните доброволци са мотивирани и готови да си взаимодействат с местните жители и културата им. Кандидатите е нужно да притежават следните качества:

 • Да бъдат инициативни
 • Способни да използват социалните медии за комуникационните цели на организацията
 • Базови умения в информационните технологии
 • Добри познания по испански език
 • Самостоятелност в работния процес

Какво покрива посрещащата организация?

Програмата на Европейски корпус за солидарност предоставя финансова подкрепа по време на мобилността на младежите в чужбина. Ето какво е предоставено като част от проекта за всеки един доброволец:

 • Accommodation provided: The volunteer will have an individual room in a house or apartment shared with other young people (volunteers, students, workers). The accommodation is well furnished and has a WIFI connection.
 • Food provided
 • Insurance
 • Pocket money – 5 euros per day
 • Reimbursement of travel expenses to the project site

Apply: as soon as possible! If you are interested in the position, send us your CV and cover letter to the email address volunteer@foryoubg.orgPlease include in the subject of the email for which specific position you are applying.