Стани доброволец в арт-социална работилница за деца и младежи в неравностойно положение

Banner for volunteer workshop

Търсим двама доброволци, които да се включат в арт-социална работилница за деца и младежи в неравностойно положение към МЯСТО „ЗА ТЕБ“– пространство за интелектуално, творческо и личностно развитие на деца и младежи в неравностойно положение.

Задачи на доброволеца:

 • Да подкрепя творческата работа в работилницата;
 • Да помага с купуването на материали и подреждането им;
 • Да посреща участниците и да ги съпровожда до локацията;
 • Да търси и предлага различни идеи за реализация в работилницата;
 • Да помага при провеждане на базари.

Допълнително, ако доброволецът има желание, може да прави снимки, да пише статии и помага със социалните медии.

Нашия идеален кандидат за доброволец?

 • Над 16-годиша възраст;
 • Креативен, инициативен и адаптивен;
 • Отворен за комуникация с деца и младежи от различен социален статус;
 • Желателно е да говори чужд език (английски и/или френски);
 • Отговорен към поставените задачи.

Какви са условията?

Ангажиментът не е повече от 8 часа седмично, за момента вторник и четвъртък от 14 – 16 ч. Целия период на дейността е 1 година. Покриваме транспортните разходи.

Какви са ползите за теб?

Взимайки участие в дейностите на работилницата:

 • Ще развиете меките си умения;
 • Ще усъвършенствате организационните си умения;
 • Ще изградите полезни познанства;
 • Ще имате поле за изява на своята креативност и творчество;
 • Ще получите сертификат за добороволческо участие.

Как да кандидатстваме?

Изпратете ни отговор на въпроса „Защо искам да бъда доброволец в арт-социална работилница и какво мога да допринеса в развитието ѝ?“ + Автобиография.

За въпроси не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 0896562054