3 чудесни дългосрочни позиции в По, Франция

Благодарение на Европейския корпус за солидарност и програмата Civique имаме възможността да ви представим няколко чудесни възможности за дългосрочни проекти в град Пo!

Първата позиция е обвързана с разпространяване на междукултурните ценности, както и популяризирането на възможностите, които се предоставят за младите от ЕС.

Следващите две позиции са на място в университета в Пo – едната от тях е свързана с предоставяне на информация към студенти в международния кампус, както и организирането на културни събития за тях. Другата пък е насочена към подобряване на културния живот! Изключително интересна възможност обвързана със създаването на видео, фотография, както и популяризиране на различни събития.

За да кандидатствате изпратете ни CV и мотивационно писмо на имейл адрес volunteer@foryoubg.org ASAP.

Разпространяване на информация относно Европейски програми

Проектът ще се проведе от 1/10/2021 – 30/06/2022

Относно организацията и дейностите по време на проекта:

Europe Direct Information Centers (CIED) са заверени от Европейската комисия с мисията да информират, разпространяват и да дават съвети относно европейски политики, програми, държави и други. Тази дейност се извършва благодарение на новите технологии, както и по време на конференции, тематични дни или специфични събития на местно и регионално ниво. Pistes-Solidaires се присъединява към мрежата на CIED през 2013 г.

Дейностите на доброволеца включват:

  • Да асистира на координатора на CIED в процеса на разпространяване на информация относно различни европейски възможности на местно ниво. Това включва анимация по време на работилници относно Европа за деца и млади хора (в училище и занимални).
  • Да поддържа документацията 
  • Да се грижи за поддържането на уебсайта и комуникационните канали по други социални мрежи, радио, вестници
  • Да разработи инструменти за неформално образование, които да се използват по време на събития.

Целта е да се доближи Европа до гражданите. Доброволецът също ще участва в обучителни сесии за Европа за млади френски доброволци, организирани от CIED в департамент Pyrenees-Atlantiques. Специално през месец май, месецът на Европа, той / тя ще допринесе за организирането и популяризирането на няколко събития, свързани с Европа и нейното културно многообразие.

Профил на доброволеца:

Кандидатът трябва да бъде широко скроен, мотивиран и да се интересува от теми за Европа и обединените нации, младежката мобилност и неформалното образование, чуждите езици, работата в екип и комуникацията. Знанието на френски и английски е важно. Доброволецът ще трябва да се интересува както от офис работа, така и от анимация на семинари / обучения.

Условия, които предоставя посрещащата организация:

Тази възможност се предоставя от френската програма: Service Civique. Доброволецът ще бъде директно заплатен от френското правителство и от Pistes-Solidaires като домакинска организация. След това доброволецът ще трябва да покрие собствените си разходи. Приемащата организация ще подкрепи доброволеца да намери квартира.

 

Служба в центъра за международни отношения в Университет в Пo

Проектът ще се проведе от 01/09/2021 – 27/06/2022

Относно организацията и дейностите по време на проекта:

Мисията на Офиса за международни отношения е да информира студенти, желаещи да учат в чужбина, и да насочва чуждестранни студенти от университета в Пау. Доброволецът ще придружава чуждестранни студенти в началото на учебната година (септември и януари за студенти по „Еразъм“) и ще им помага по време на останалата част от престоя им. Той / тя ще им помогне в началото на IEFE (курсове по френски като чужд език) и всички практически договорености в кампуса, като това е връзката между международните студенти и административните услуги на кампуса.

Допълнително към това доброволецът ще участва в проекта UNITA, който е съюз от 6 европейски университета. Чрез разработването на междууниверситетски кампус студентите на UNITA ще живеят в многоезична среда и ще могат да изграждат гъвкави учебни програми в университетите на Съюза, базирани на повишена мобилност, както физическа, така и виртуална, благодарение на новите дигитални инструменти и пространства.

Доброволецът ще научи как да прилага комуникационни инструменти, с цел улесняване на информацията за живота на учениците (социални мрежи, мултимедийни инструменти). Той/тя ще участва в организирането на информационни семинари, информиране на студентите за програми за обмен на студенти. Основните му задачи ще бъдат свързани с подкрепата на мрежата ESN чрез организиране на дейности: езикови кафенета, екскурзии, тематични вечери и др.

Условия, които предоставя посрещащата организация:

Доброволецът ще живее в студио в университетския кампус. Той / тя ще получава месечен бюджет за храна и местен транспорт. Уроците по френски език ще се предоставят от университета два пъти седмично. Доброволецът ще участва в обучения при пристигането си и по средата на проекта. Разходите са покрити.

Профил на доброволеца:

Доброволец с интерес към международни отношения, междукултурни дейности, организация на събития, комуникация и чужди езици. Добро ниво на френски, английски и по възможност друг език. Търси се доброволец, който е отворен и обича контактите с другите, но може същевременно с това да бъде самостоятелен в работата си.

Служба обвързана с културния живот в Университета в Пo

Проектът ще се проведе от 01/09/2021 – 27/06/2022

Относно организацията и дейностите по време на проекта:

Студентската къща е общо място за срещи на академичната общност и всички студенти. Това е и място, където студентите могат да намерят информация и контакти, свързани с академичния, културния и спортния живот на кампуса на Пo, града и региона. В Студентската къща доброволецът ще участва в културните дейности, осъществявани от Културната служба. Тази услуга предлага на студентите през цялата учебна година богата и разнообразна програма от събития: концерти, представления на живо (театър, танци, цирк …). Доброволецът ще бъде „репортер“ по време на тези събития, като предоставя подробности на уеб страниците на Културната служба. Той / тя ще присъства на множество събития, ще се занимава с репортажи по време на концерти и представления (снимки, видеоклипове, интервюта и т.н.) и ще прави видеоклипове, за да осигури материали за канала на YouTube. Той / тя ще помогне за създаването на средства за комуникация и ще участва в кампании за поставяне на плакати.

Условия, които предоставя посрещащата организация:

Доброволецът ще живее в студио в университетския кампус. Той / тя ще получава месечен бюджет за храна и местен транспорт. Уроците по френски език ще се предоставят от университета два пъти седмично. Доброволецът ще участва в обучения при пристигането си и по средата на проекта. Разходите са покрити.

Профил на доброволеца:

Доброволецът трябва да има умения в областта на видеообработката, фотография, графичен дизайн и работата с медии. Той / тя трябва да се интересува от организация на събития, изкуство и култура. Търси се човек с артистичен профил. Познанията по френски език биха били плюс, но не са задължителни.