УспелитеБГ продължават с нови създатели на добри новини

С нови трима доброволци продължава проектът „Създател на добри новини“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“. За целия период на предвидените дейности се включват активно шестима младежи. Те са  ангажирани в социалната медия „УспелитеБГ“. Инициативата се реализира от Сдружение „Крачка напред“, съвместно със Сдружение „За Теб“ . Провежда се в рамките на общо 16 месеца в гр. София.

Дейностите на доброволците включват писане на новини, подготовка и реализиране на интервюта, материали и анализи по актуални обществени теми. Доброволците имат възможност да съдействат в различни кампании и събития, които водещата организация реализира.

Всички задачи са насочени към намиране и популяризиране на добрите новини, успехи и постижения на различни хора и каузи. За да усъвършенстват уменията си, младите доброволци комуникират с читателите на сайта, както и с други медии.

Проектът цели повишаване на информираността сред младежите по значими теми и засилване на мотивацията им за активно участие в обществения живот. По този начин ще се провокира и интересът на младите хора към добри възможности и нови перспективи за личностно израстване и подобряване на социални умения.

През първата половина на проекта, в ролята на журналисти бяха трима младежи, които направиха своите първи крачки в професионалното писане за онлайн медия. Какво споделиха, може да прочетете тук.

Проектът приключва в края на месец април 2022г. До тогава позитивните истории и добрите новини на ентусиастите, може да намерите на сайта UspeliteBG.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.