Европейска година на младежта  – ще се включиш ли?

Европейска година на младежта

Може би голяма част от вас вече са чули за обявяването на 2022 за година на младежта. Решението на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на младежта бе прието на 20 декември 2021г. Европейската година на младежта има няколко основни цели.

  • Първата от тях е да се постави акцент върху възможностите за младите хора, които предлагат екологичният и цифровият преход.
  • Втората цел е да се помогне на младите хора да станат активни и ангажирани граждани.
  • Третата е да се популяризират младежките възможности.
  • Четвъртата цел е перспективата за младежта да се включи в политиките на Съюза.

Но какво всъщност значи това и как ще допринесе за твоят живот?

Какво са „европейски години“?

Концепцията за „Европейска година“ е въведена през 1983 г. и предлага възможност за повишаване на осведомеността по конкретни въпроси. Тя насърчава засилен диалог и дебати в държавите членки на ЕС по определени теми. Европейската година е предложена от Европейската комисия и изпраща силни политически послания на национално, регионално и местно ниво.  Отпуска се и допълнително финансиране, като избраната тема има повишено участие в политиките на всички нива в ЕС. Не всяка година е идентифицирана като Европейска година. 2021 г. бе определена за Европейска година на железопътния транспорт, а преди това – 2018 г. за Европейска година на културното наследство.

Какво предвижда Европейската година на младежта?

Европейската година на младежта ще включва конференции, разнообразни събития, информационни и рекламни кампании. Съветът насърчи Европейската комисия да включи младите хора в осъществяването на Европейската година, заедно с националните координатори, отговарящи за дейностите във всяка държава членка.

На европейски ниво 2022г. ще бъде съсредоточена върху възстановяването на перспективите пред младите хора, които са сред най-засегнатите от кризата с Covid-19. Инициативите, свързани с нея, ще допринесат за  личностното и професионалното развитие и участието на младежи в обсъждането на обществени въпроси. 

През тази година по искане на Европейския парламент особено внимание ще бъде обърнато на младите хора с ограничени възможности и с проблеми с душевното здраве. Целта е да се стимулира трансграничната мобилност на млади хора в неравностойно положение. 

Какво искат младите хора?

Проучване сред хората на възраст между 18 и 29 години относно Европейската година на младежта сочи, че според тях темите на фокус ще са образование, климатични промени и физическо и психическото здраве. Младежите са посочили, че желаят да се организират най-много фестивали, уъркшопи и дебати. Най-голяма част от участниците в проучването искат да се информират за инициативите, чрез социалните медии и мрежи, както и чрез Европейския младежки портал. 

А, ти, знаеш ли какви възможности имаш пред себе си за личностно и професионално развитие? Знаеш ли кои от тези възможности са достъпни за теб – на европейско, национално, регионално или местно равнище? 2022 година може да е годината, която да преобърне живота ти към по-добра перспектива и да разшири кръгозора ти! Очакват те множество инициативи, проекти с българско и международно участие, в които можеш да се включиш.

Следи сайта и фейсбук страницата ни, за да не изпуснеш момента да реализираш някоя своя мечта!  

Източници:

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/european-year-youth/

https://www.eurada.org/calendar/events/2022-is-the-european-year-of-youth-enhanced-opportunities-for-youth-from-your-region

https://europa.eu/youth/home_bg

https://europa.eu/youth/d8/sites/default/files/inline-files/Co-creation%20survey%20report.pdf