Mладежи създават добри новини по проект на ЕКС

Шестима доброволци ще подкрепят позитивната журналистика в България за период от половин година чрез Успелите.бг. Доброволците ще работят по инициативи за повишаване на медийната култура на обществото у нас с цел намаляване на фалшивите новини. Те ще се включат в различни кампании, които реализират екипът и останалите доброволци. Тяхната роля ще е подкрепяща при провеждането на информационни кампании, организирането на събития, комуникацията с читатели и медии. Ще бъдат включени в кампании, свързани с мотивацията на младите да останат в България, да разпространяват „добрите новини“ и да привличат нова публика към медията. Проектът “Крачка напред” Се реализира по програма Европейски корпус за солидарност от Сдружение “Крачка напред” и Сдружение ЗА ТЕБ. 

Как ще се развият доброволците?

Доброволците ще имат възможност да се развиват като журналисти, copywriters, content writers & visual content creators в медия, която държи на свободата на словото. Също така ще изградят имидж и контакти, които са изключително необходими за професията. Ще усъвършенстват собствен стил на писане и създаване на визуално съдържание като ще имат шанс да бъдат супервизирани от специалисти в областта. Ще придобият още:

 • умения за организиране на работни задачи;
 • умения за работа в екип;
 • умения за работа със срокове;
 • умения за управление на собствен бюджет;
 • умения за комуникация на майчин език – писане на статии и текстове, презентационни умения, комуникация с представители на различни групи;
 • умения за комуникация с хора от различен произход и статус – студенти, професионалисти, преподаватели, бизнесмени, представители на институции и местна власт и др.

Някои от основните задачи на доброволците са:

 • Мониторинг на комуникационни канали;
 • Подбор на новини за сборен материал;
 • Разписване на материали;
 • Преглед на темите и новините за деня и разписване на материал;
 • Проверка, редакция и комуникация с главен редактор;
 • Проучване на източници;
 • Проучване на личността;
 • Подготовка на въпроси;
 • Провеждане на интервюта;
 • Редакция на текстове;
 • Писане на дълбочинен материал;
 • Отразяване на събития и др.

Проектът цели повишаване на информираността сред младежите по значими теми и засилване на мотивацията им за активно участие в обществения живот. По този начин ще се провокира и интересът на младите хора към добри възможности и нови перспективи за личностно израстване и подобряване на социални умения. “Крачка напред” стартира на първи юни т.г. и продължава до края на септември 2023г.