„Доброволчеството може да ви помогне да изградите чувство за цел и реализация“ – Ники от Фондация 42

Представи се с няколко думи!

Николай Гечев, 25 г., финансист по образование, хобита: икономика, YouTube, книги.

Бил ли си доброволец преди? Разкажи ни за мястото, на което си доброволец!

Не съм бил доброволец за толкова дълго време преди. Бил съм доброволец в някои еднодневни кампании като „Изчисти България за един ден“.

Какво те мотивира да кандидатстваш за този проект?

 • Желание да се върне на общността
 • Страст към определена кауза или проблем
 • Чувство за лична реализация или удовлетворение
 • Желание за придобиване на нови умения или опит
 • Желание за среща с нови хора и създаване на връзки
 • Чувство за граждански дълг/отговорност
 • Желание да се окаже положително влияние върху света
 • Желание да помагаш на другите и да променяш живота на хората

Разкажи ни за опита си като доброволец! Какви бяха основните ти задачи?

Водех подкаст рубрика в Канал 4. Организирах срещи с гости и помагах в подкаст „5 Стотинки“

Пред какви предизвикателства се изправи по време на проекта?

 • Адаптиране към промени и неочаквани ситуации
 • Да остана организиран и да следя напредъка
 • Координиране и общуване

Кой е любимият момент от доброволчеството ти?

Записването на епизоди за подкаста (Канал4).

Какво ще кажеш на младите хора, за да ги мотивираш да станат доброволци?

Доброволчеството е чудесен начин младите хора да се включат в своите общности и да променят света. Ето няколко причини, поради които доброволчеството може да бъде от полза за младите хора:

 • Дава ви възможност да изследвате вашите страсти и интереси и помага да изградите по-задълбочено разбиране на причините и проблемите, които ви интересуват
 • Развиване на ценни умения като работа в екип, комуникация, решаване на проблеми и лидерски умения
 • Доброволчеството може да ви помогне да изградите чувство за цел и реализация.
 • Може да отвори врати за нови преживявания, хора и потенциални възможности за кариера
 • Позволява ви да допринесете за нещо по-голямо от себе си и да окажете положително влияние върху света
 • Доброволчеството може да бъде чудесен начин да срещнете нови хора и да създадете приятели, които споделят вашите интереси
 • Това е начин да върнем на общността и да я направим по-добро място за всички.


В допълнение, доброволчеството може да бъде начин за младите хора да изразят своята солидарност и съпричастност с другите, да разширят своите перспективи и да им помогнат да израснат като личности. Процесът на доброволчество позволява на младите хора да развият собствено чувство за отговорност и ангажираност към обществото, което е важна част от израстването и превръщането им в активен, граждански настроен и отговорен възрастен.

Какво те очаква след края на проекта? Какво си планирал занапред?

Работа, магистратура и, може би, още доброволчество.

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.