Ажда: „Любимият ми момент бих казала, че е когато успея да видя блясъка от надеждата в очите на децата.“

ЕКС Варна Доброволчество Кризисен център за деца

 

Здравей! Ако някога си мислил, че би искал да работиш с деца и да се развиваш в сферата на социалните дейности и педагогиката, или пък смяташ, че си всеотдаен и добронамерен човек, то тогава Ади е човекът, който ще успее да те мотивира чрез нейното интервю. Младото момиче се озовава в кризисен център за деца във Фондация „Eс-О-Ес – семейства в риск“ по програма  Европейски корпус за солидарност. Там тя се сблъсква с доста предизвикателства, но въпреки това, тя вярва, че получения опит си е заслужавал усилията.

Разкажи ни за себе си 🙂

Казвам се Ажда Терзиева и съм на крехките 21 години. Обичам децата и работата с тях.

Била ли си доброволец преди? Разкажи ни за мястото, на което си доброволец!

В предишни години не съм имала възможността да бъда доброволец. През изминалите месеци за първи път ми се отдаде такъв невероятен шанс. Доброволчеството ми се осъществи в кризисен център, чиято главна цел е работата с деца, които се намират в рискови ситуации в тяхната среда на живот.

 

Какво те мотивира да кандидатстваш за този проект?

Мотивира ме това, че обичам да се занимавам с деца и ми харесва да им помагам.

Разкажи ни за опита си като доброволец! Какви бяха основните ти задачи?

Основните ни задачи бяха да се занимаваме с децата и по някакъв начин да успеем да абстрахираме техните умове от проблемите, които са в тяхното ежедневие. Други задачи бяха да създадем достатъчно интригуващо свободно време за тях, за да успеем да им помогнем в това те да открият своите хобита.

Пред какви предизвикателства се изправи по време на проекта?

Предизвикателствата, пред които се изправих по време на проекта включваха отношението на някои от децата. Тъй като средата, в които са израстнали, играе важна роля в проявата на техния характер. Случвало се е децата да проявяват агресия и други подобни крайни емоционални състояния.

Кой е любимият ти момент от доброволчеството?

Любимият ми момент бих казала, че е когато успея да видя блясъка от надеждата в очите на децата следствие на идея, която ние сме им дали, а те са си я харесали и задали като тяхна цел.

Какво те очаква след края на проекта? Какво си планирала занапред?

След края на проекта се надявам да имам възможността отново да се занимавам с деца и да пораждам искрата в техните очи.

Какво мислиш за доброволчеството? Какво е за теб то?

За мен доброволчеството е средство, чрез което създаваш добро за хората.

Какво ще кажеш на младите хора, за да ги мотивираш да станат доброволци?

Бих искала да мотивирам младите хора да бъдат доброволци, защото освен че това помага на децата, помага и на нас самите в пътя ни да се преоткрием.

Ако тази история те е вдъхновила и искаш да станеш част от магията на доброволчеството, следи нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.