Лечение чрез музика: що е то музикотерапия?

Идеята за музиката като лечебен инструмент, който може да повлияе на здравето и поведението, е толкова стара, колкото писанията на Аристотел и Платон. В България музикотерапията идва преди 20 г., вдъхновена от професор Джоузеф Морено, считан за пионер в дисциплината. 

Музикотерапията се определя като клинично използване на музика за справяне с физическите, емоционалните, когнитивните и социалните нужди на група или индивид. Също така, за постигане на лични цели, като намаляване на стреса, подобряване на настроението и себеизразяване. Терапията е основана на доказателства и е добре застъпена в здравната общност.

 

Какво представлява една сесия музикотерапия? – 

Музикотерапевтичните преживявания могат да включват слушане, пеене, свирене на инструменти или композиране на музика (барабани, писане на песни и т.н.).

 

Кой може да участва? – 

За участие не се изискват музикални умения. Музикотерапията е подходяща за хора от всички възрасти, независимо дали са виртуози или са с увреждане на слуха, борят се с болести или са напълно здрави.

 

Ползи от музикотерапията:

Музикалната терапия може да ви помогне физически, духовно, когнитивно и социално. Музикалната терапия засяга всички аспекти на ума, тялото, мозъка и поведението. Музиката може да осигури разсейване на ума, може да забави ритмите на тялото и да промени настроението ни, което от своя страна може да повлияе на поведението.

 

Музикотерапия, като двигател на социална подрекпа:

Хората с физически увреждания често се сблъскат с намалени възможности и мотивация за социално развитие. Музикалната терапия може да предостави тези възможности, чрез споделеното преживяване, понеже изравнява хората социално и предлага на хората с увреждания възможност да взаимодействат и участват с тези, които нямат същите предизвикателства. Музикотерапията в група, вместо самостоятелно, предоставя възможности за развитие на социални умения и взаимоотношения с връстници, чрез съвместна работа към обща цел. Участието в музикалното преживяване, може да мотивира човек да се опитва да извършва физически движения, които изискват допълнително усилие.

Освен придобиване на социални и комуникативни умения, младежите в неравностойно положение имат възможността да получат подрекпа в няколко сфери:

  • Емоционално регулиране на състоянието.
  • Насърчаване на креативността.
  • Насърчаване на себеизразяването.
  • Насърчаване на невропластичността на мозъка.
  • Подпомагане на сензорната система.

Слушане на музика за намаляване на възбудата и успокояване:

Желанието да слушаш, участваш и композираш нещо музикално, може да се превърне в мотивация за контролиране на емоционалните изблици. Музикотерапията позволява на хората да изразяват и изпитват различни емоции, както и помага на човек да се успокои, когато е свръхстимулиран. Внимателно подбраната фонова музика може да облекчи ежедневните дейности, като поддържа положителна и приятна атмосфера за човек с физически увреждания, и мотивира редовните физически упражнения. Чрез участието в музикотерапията, вниманието на човек може да бъде насочено по-ефективно върху конкретно усещане, позволявайки на участника да се отпусне, дори в случаи на болка или дискомфорт причинен от увреждането или заболяването. 

Пеене за насърчаване на вокализацията и подкрепа на комуникационните цели:

​​​​На хората с интелектуални затруднения, може да им е трудно да изразят себе си и да общуват ефективно с хората около тях, поради липсата на вербалност. В резултат на това, те могат да изгубят цялото си чувство за идентичност. ​Музиката е мощно средство за невербално изразяване, понеже се обработва от различна област на мозъка, за разлика от речта и езика. Човек може по-лесно да споделя мислите си, идеите, чувствата и емоциите си. В академичен и кариерен план също е доказано, че хората с увреждания могат да тълкуват и усвояват информация и умения, представени с музика, значително по-лесно. Използването на вокални упражнения, изпълнявани при пеенето, може да подобри оралните двигателни умения като артикулация, контрол на дишането и вокална интензивност. Чрез манипулиране на темпото и ритъма, яснотата на речта може да бъде подобрена и скоростта на речта може да бъде модифицирана, за да осигури повишени комуникационни способности на човека. 

Свирене на инструменти за подобряване на финна моторика и социални цели:

При хора с физически увреждания, ритмичните движения, предразположени от музиката, помагат за развитието на двигателни умения и мускулна релаксация. Научни доказателства сочат, че ритъмът стимулира и организира мускулните реакции на човек и помага на хора с невромускулни разстройства, чрез подобряване на мобилност, пъргавина, баланс и координация. Подобни резултати могат да се забележат в музикотерапевтична сесии, където конкретна нота, изсвирена на инструмент, е от решаващо значение, за завършването на конкретна песен, и всеки – включително хора, с тежки форми на физически увреждания, са част от успешно музикално преживяване. Музикотерапията има способността да бъде персонализирана или променяна, за да отговоря на индивидуалните нужди на човека и съответно да се използва за мотивиране на движения или упражнения, които са предписани от рехабилитатор.

Място ЗА ТЕБ има честта да предложи това преживяване на всеки, който проявява интерес. Повече информация може да намерите в нашата Фейсбук страница.