Ученици от Унгария проведоха професионална мобилност във Варна

Сдружение ЗА ТЕБ посрещна в средата на месец март нова група по програмата Еразъм+ за краткосрочна ученическа професионална мобилност по проект 2021-1-HU01-KA122-VET-000016947.

Петнадесет ученици и техни учители от професионалната гимназия „Жужанна Кошут“ в град Егер, Унгария проведоха своята практика по проекта в хоспис „Света Марина“ във варненското село Кичево. Унгарските ученици се обучават по професията „Болногледач и медицинска сестра“.

Основната задача по време на краткосрочната ученическа професионална мобилност беше грижа за възрастни хора, включително хранене, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, поставяне на превръзки, помощ в ежедневието.

Практиката на учениците беше проведена на английски език. Младежите работиха не само върху придобиване и усъвършенстване на тясно професионални, но и на по-общи умения за общуване в мултикултурна среда.

Сдружение ЗА ТЕБ подготви и осъществи за бъдещите здравни работници от Унгария разнообразна програма за свободното време. Гостите посетиха музеи и историески забележителности във Варна, общуваха с връстници, докоснаха се до историята и традициите на България, но и до съвремието и ежедневието на младите хора в България.

Проектът ще продължи с учителска мобилност от 27 май до 03 юни тази година. Сдружение ЗА ТЕБ ще приеме 15 учители от същото професионално училище. Целта на тяхното посещение е да се запознаят с добрите практики, методи и подходи в сферата на здравните грижи у нас.

Сдружение ЗА ТЕБ е подкрепяща организация на място, която организира настаняване, изхранване, културна програма, подкрепа за интеграция в новата среда, междинна и финална оценка, проследяване на работната програма, супервизия.

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.