Фондация „Подобри“ работи за нова младежка стратегия на Община Шумен

„Доброволците, които приехме по програма Европейски корпус за солидарност разшириха и оцветиха местната младежка общност. Благодарение на тях увеличихме капацитета на фондация „Подобри“ за работа с младежи, а приходите на сдружението само за година се утроиха.“ Това е кратката равносметка на председателя на фондация „Подобри“ – Шумен, Петър Бодуров, за ефекта от участието на двама доброволци в дейността на сдружението през последната година. Той сподели своите впечатления пред младежи и представители на неправителствения сектор и образователната общност в града на специално събитие в младежкото пространство „От нота до цвят“.

На срещата бяха представени възможностите на програма Европейски корпус за солидарност, проектите през изминалата доброволческа година и цялостната дейност на фондация „Подобри“, подкрепени със снимки от събитията, допринесли за промяната в Шумен.

В неформалната част всеки имаше възможност лично да разговаря с Анна Миткова и Ренета Цонева, които в продължение на година полагаха доброволен труд към фондацията. Момичетата споделиха, че се чувстват много по-уверени в собствените си качества и умения след края на проекта. Най-голямото предизвикателство пред тях е било реализацията на собствени проекти, както и привличането на местните младежи за участие.

Ренета Цонева е от с. Две Могили, Русенско, третокурсничка в ШУ „Константин Преславски“, специалност „Българистика и медии“. Смята, че най-добрият учител за бъдещата и професионална реализация е практиката. Доволна е, че в „Подобри“ е успяла да натрупа практически опит като създава публикации, прессъобщения, постове за представянето на инициативите на организацията. Най-голямото предизвикателство за Ренета се оказват връзките с медиите и да структурира текстовете така, че да са едновременно интересни и обективни в максимална степен.

Анна Миткова е архитект по професия, а в „Подобри“ трупа опит в нова област – дигитален маркетинг. По време на доброволческата си работа тя отговаря за визуалното съдържание на фондацията. Участва в реализацията на проекта „Зелени РеДизайнери“ с подкрепата на Европейски корпус за солидарност. Инициативата е свързана с устойчивото мислене и опазването на околната среда като приоритет за младежите. Всичко това е пречупено през потребителското им поведение при покупката на текстилни продукти. Ани участва активно и в популяризирането на програмата Time to move към „Евродеск“, която дава възможност на 18-годишни младежи за безплатно пътуване в ЕС. За да стигне до повече млади хора, доброволката организира игра в социалните мрежи с награди и ефектът не закъснява. След края на доброволческата си служба Анна е категорична, че ще продължи да е ангажирана с младежки проблеми и активности като част от Общинския младежки съвет в Шумен, професионалното си развитие в бъдеще вече свързва с дизайна и маркетинга.

По време на заключително събитие по доброволческия проект в младежкото пространство „От нота до цвят“ в Шумен бяха поставени въпроси за включването на младежи със специални потребности в младежки обмени и доброволчески програми. Възможностите за това представи Диляна Сапунджиева от сдружение „ЗА ТЕБ“ – партньор на фондация „Подобри“. По думите й социалното включване се случва в среда, където всички младежи са поставени в равни условия – именно такива предоставя  програма Европейски корпус за солидарност.

На срещата бяха представени проектите през изминалата доброволческа година и цялостната дейност на фондация „Подобри“, подкрепени със снимки от събитията, допринесли за промяната в Шумен. В неформалната част всеки присъстващ имаше възможност за личен разговор с доброволците.

Най-новото предизвикателство пред фондация „Подобри“ е създаването на нова младежка стратегия за Община Шумен по иновативна методология, която досега не е прилагана у нас. Вече е сформирана работна група от 20 души като някои от тях са едни от най-добрите експерти в тази област у нас. В проучването, на което ще стъпи стратегията, ще бъдат включени 350 младежи от Шумен и региона.

 

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.