Мечтаеш за Италия? Стани доброволец в Кремона – градът на Страдивари!

Италия очаква 7 мотивирани доброволци на възраст от 18 до 30 години за 6 проекта в Кремона и Бреша

Продължителност: 12 месеца (с изключение на една от позициите, която е за 10 месеца) – от 01.09.2023 до 30.09.2024г.

Кандидатствай на volunteer@foryoubg.org до 18 август 2023г. с мотивационно писмо и CV и посочи референтния № на проекта или проектите, които те интересуват.

Дейностите ще бъдат в Кремона и Бреша в Италия в тези 6 организации, които са домакини:

1. Община Кремона – Услуги по проекти и ресурси, програми на ЕС за младежка мобилност, 1 доброволец 12 месеца – референтен № 57

Изготвяне и разпространение на листовки и брошури по теми, които са интересни за местната общност, за асоциациите за доброволчески труд и бенефициентите на проекта. Някои конкретни теми ще бъдат задълбочено анализирани: международна мобилност, възможности за обучение на европейско равнище (активно гражданство, образование, доброволческа дейност, местна развитие, околна среда, въпроси, свързани с бежанците и т.н.). Подпомагане на координатора във всички етапи на проектите на ЕС за младежка мобилност (ЕКС, Еразъм+). Участие в организирането на събития, подкрепа за дейности, свързани с универсалната гражданска служба (в Италия и чужбина), участие в работни групи, специално посветени на изготвянето на информационни материали, подкрепа при актуализирането на уебсайтовете и профилите на службата в социалните мрежи. Проектът има за цел да предостави на доброволеца възможността да работи заедно с професионалния персонал, за да знае как да подготвя проект, да го управлява, да установява и поддържа контакти с всички партньори.

2. Младежки центрове Giona и Rigenera за подкрепа на младежи бежанци, 1 доброволец 12 месеца – референтен № 58

Индивидуална подкрепа за училищното възстановяване на най-нуждаещите се от подкрепа и за преподаването на италиански език за непълнолетни чужденци, посрещане, подкрепа и наставничество в изобразителните и спортните дейности, организирани за децата от дневния център, придружаване в спортни дейности, събития в района, участие в местни дейности, насърчаване на дейности за тийнейджъри дори вечер и/или на официален празник в Джиона или в района, актуализиране на социалните медии и интернет страници, подпомагане на оператора по време на обучението и курса за ориентация с особена намеса в компютъризацията начален курс. Доброволецът трябва да подкрепя децата във фазата на активно търсене на работа и във фазата на придобиване на опит. Запознаване с принципите на социалното предприемачество, олганизиране на работилници и др.

3. Лицеят Manin в Кремона – образование и култура, 1 доброволец 10 месеца – референтен № 59

Тук доброволецът ще има възможност да се запознае с италианската училищна система, както от педагогическа, така и от административна гледна точка, да се запознае, задълбочи и подобри методите на неформалното образование, да подобри самочувствието си, уменията за публично говорене и способностите си за управление на дейности, насочени към млади хора, осъществявани чрез малки работни групи; да се запознае със стратегии и инструменти, насочени към комуникация с младите хора (като социални мрежи и специализирани уебсайтове), с образователните методи, които стоят зад дейности като театър и спорт, както и с реализирането на дейности, насочени към хора с увреждания или проекти за запознаване с киното, неговите езици и звуци.

4. Асоциация Anffas, Кремона – дейности с хора с увреждания, 1 доброволец 12 месеца – референтен № 60

Доброволецът ще участва в планирането и провеждането на дейности (спортни, културни, развлекателни и др.), насочени към хора с увреждания за повишаване на тяхната самостоятелност, ще помага на персонала в изпълнението на задачите по образователни програми.

5. CSV – Доброволчески център за услуги Лобрадия Юг, Кремона – дейности за доброволчески асоциации, 1 доброволец за 12 месеца – референтен № 61

Подпомагане на CSV Lombardia Sud за популяризиране на доброволчеството, участие в дейности, свързани с асоциации, които работят за популяризиране на идеята за устойчиво развитие, околната среда и Програма 2030, чрез дейности, които те предлагат, с различни целеви групи (младежи, възрастни, хора с увреждания, бежанци, деца и т.н.), проследяване на изследвания, новини и най-добри практики в Европа, подкрепа за изготвянето на мултимедийни материали (създаване на видеоклипове, презентации и др.), участие в организирането на събития, свързани с популяризирането на доброволчеството  като Фестивал на доброволчеството и др.

6. RICOLTO Coop Tempo Libero, Бреша – социален кооператив за осигуряване на храна за нуждаещи се лица, 2 доброволци (12 месеца) – референтен № 62

  • Единият доброволец ще подпомага изпълнението на следните конкретни дейности: подреждане на хранителните излишъци по рафтовете на магазина и в склада; ежеседмичен контрол на сроковете както на краткосрочните продукти, подпомагане на доброволците по време на откриването на магазина, подреждане на излишната храна в пакети, които да бъдат доставени на други асоциации. След затваряне на магазина подпомагане на почистването на магазина и поставянето на липсващите стоки от склада по рафтовете; управление на отпадъците с оглед на рециклирането, участие в задължителното обучение по HACCP, участие и подкрепа за информационни вечери, отворени за гражданите и за участниците в проекта, организация на участието и подкрепата на вечери за солидарност и събития за набиране на средства, проучване и обмен на добри практики с други европейски държави по темите за излишъците от храни и правото на храна, участие в събирането на храни в магазините, които са подписали споразумения за сътрудничество.
  • Другият доброволец ще допринесе за изпълнението на следните дейности: подготовка на почвата за засяване на зеленчукови растения, използване на инструменти и подреждане след употреба, подкрепа при засяване и засаждане на зеленчуци, ежедневни грижи за градината, подреждане на градинските продукти. Също така комуникационни дейности: управление и актуализиране на сайта и  Facebook/instagram страниците, публикуване на статии, новини, снимки и видеоклипове, свързани с дейността на зеленчуковата градина и всички дейности на Ricolto; ежедневно използване на товарни велосипеди за събиране на излишната храна в магазините в квартала, дейности за насърчаване на доброволческата дейност, участие в дейности, включващи лица, търсещи убежище, европейски стажанти и италиански доброволци.

 

Други общи дейности на доброволците ще бъдат информационни и комуникационни срещи и събития за представяне на възможностите на програма Европейски корпус за солидарност на местните младежи.

Организация на настаняването, храната и транспорта
Настаняването е осигурено в споделени апартаменти с пълно оборудване, разположени в центъра на града и в близост до местата за провеждане на дейностите. Доброволците ще получават адекватни средства за храна на месечна база, джобни 150 евро месечно и личен велосипед за придвижване в града.

Обучение по време на дейността
Доброволците ще имат наставник за подкрепа по време на дейностите и ментор за подпомагане на интеграцията и стъпките на обучение. Има и координатор, който отговаря за управлението на всички проекти. При пристигането и в средата на службата ще бъдат проведени обучения за всяка дейност по проекта от Италианската национална агенция.  Доброволците имат възможност да следват и онлайн езикова подкрепа за изучаване на италиански език на платформата EuAcademy. Всички доброволци имат право в края на услугата да получат сертификат Youth Pass, в който се отчита постигнатото ниво на 8-те ключови компетентности.

Профил на доброволеца
Позициите са подходящи за динамични, общителни и търпеливи личности. Трябва да сте мотивирани, да желаете да научите италиански език, да можете да работите в екип, да сте гъвкави и креативни: бихме искали да приемем хора с интересни хобита, със собствени идеи, отворени към различни култури и изпълнени с желанието да видият и направят нещо ново.

 

Следете нашия сайт и профилите ни във Фейсбук и Инстаграм за актуални възможности и предложения!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.