Търсим още трима доброволци към вече стартирал проект във Франция

Сдружение ЗА ТЕБ търси спешно за партньорска организация във Франция още трима доброволци към вече стартирал проект. Пишете ни на volunteer@foryoubg.org, изпратете ни CV и ние ще се свържем с всеки желаещ!

Доброволческата служба е в Сент-Етиен, а трите позиции са следните:

1. Подкрепа за хора с увреждания – референтен № 67

Тази мисия се провежда в Unis-Cité Loire в Сент-Етиен. Ще бъдете част от младежка група с френски доброволци, работещи предимно по двойки, в рамките на проект, наречен Solidarité Aidants. В понеделник ще имате време за лични или административни задачи и срещи. От вторник до петък ще работите по проекта Solidarité Aidants. Програмата има за цел да предложи подкрепа на семействата на лица с увреждания, които полагат грижи за тях, както и за самите лица, на които се оказва помощ, като се бори със социалната изолация, за да се запази хармонията в семейството. Мисии: подкрепа на семейните болногледачи като им осигурява свободно време, но също така и като организира моменти на общуване и анимация с техния близък; анимация на колективни дейности за хора с увреждания и болногледачи; принос към промяна и повишаване на обществената осведоменост по темата за уврежданията и помощта. Специално за този проект доброволецът ще има обучения за тийнейджъри (16-25 г.), умения за анимация, здраве като цяло, сексуален и емоционален живот, психично здраве, превенция на пристрастяването, диета, сън, различните увреждания.

2. Подкрепа за възрастни хора – референтен № 68

Мисията се провежда в Unis-Cité Loire в Сент-Етиен. Ще бъдете част от 8-членна младежка група с френски доброволци, които работят по двойки по проект, наречен Solidarité Sénior. Целта на проекта е да се бори с изолацията на възрастните хора. В понеделник ще имате време за лични или административни задачи и срещи. Във вторник, четвъртък и петък ще работите с изолирани възрастни хора по домовете. Един ден в седмицата ще имате предимно срещи, дейности и формации с останалите членове на групата. Вашата основна мисия е да създавате социални връзки чрез организиране на събития, игри, кратки излети на открито, събиране на спомени и свидетелства с цел проследяване и споделяне на житейския опит на потребителите, организиране за дигитални умения, развиване на социалния живот между възрастните хора. Специално за този проект доброволецът ще има обучения за възрастни хора. По време на проекта си доброволецът ще участва в триседмична интеграция с всички останали доброволци, настанени от примащата организация.

3. Осъзнато използване на ресурсите – референтен № 69

Ще бъдете част от младежка група (16-25 г.) с френски доброволци, работещи предимно по двойки, в рамките на проект, наречен Précarité (Précarité Alimentarie et Précarité Énergétique). В понеделник ще разполагате с време за лични или административни задачи и срещи. От вторник до петък ще работите по проекта Précarité. Целевата група са предимно хора в несигурно положение (бежанци, деца, тийнейджъри и др.). Проектът има две цели: първата е борбата с несигурността на хранителните доставки, както и повишаване на чувствителността към здравословното хранене, а втората е борбата с несигурността на енергийните доставки чрез повишаване на чувствителността към екологичните дейности и съществуващите права чрез обществена подкрепа. Конкретните действия ще бъдат: помощ при разпределянето на храна, помощ при организирането на благотворителни събития, провеждане на семинари за повишаване на осведомеността относно ключовите теми, създаване на образователни игри. Специално за този проект доброволецът ще премине обучение за анимация на групи, анимация на игри, приготвяне и раздаване на храна, както и за екологични дейности.

Доброволецът ще живее в Сент-Етиен в една квартира с трима други европейски доброволци в различни проекти на приемащата организация и ще има собствена стая. Оборудвана е с хладилник, печка, пералня, микровълнова печка и интернет. В началото на всеки месец се изплащат пари за закупуване на храна в допълнение към джобните пари. И той/тя ще има неограничена карта за транспорт за придвижване в Сент-Етиен.