Стани наш член

Стани член на Сдружение “За Теб”

Сдружение ЗА ТЕБ ще се радва да приеме нови членове в организацията. Всеки, който желае да работи и да се развива в сферата на социалните дейности или просто иска да даде своя личен принос в подкрепа на хората в неравностойно положение е добре дошъл.

Защо да членувам?

Ако

 • Те е грижа за околните, обичаш да помагаш и искаш да промениш света
 • Жадуваш за досег с нови култури и искаш да бъдеш гражданин на света
 • Обичаш да участваш в организацията на различни събития и инициативи

Членството в Сдружение За Теб ще ти отвори нови възможности

 • Да намериш съмишленици
 • Да осъществиш твои лични проекти
 • Да дадеш своя принос към кауза, която те вълнува
 • Да направиш промяна
 • Да пътуваш и откриваш нови страни и култури

Нашите членове могат:

 • Да се реализират в младежката сфера
 • Да участват в проекти свързани със социална сфера
 • Да участват в международни проекти – доброволчества, обмени, обучения

Как мога да стана член?

Членуването в Сдружение ‘За Теб’ е доброволно. Член може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. За целта е необходимо да подадете молба на електронен адрес office@foryoubg.org, или на място в офиса на сдружението. Таксата за членство е както следва:

 • За 6 месеца – 30 лв.
 • За 12 месеца – 60 лв.

Можете да изтеглите молбата за членство оттук. Свържете се с нас, за да споделите своите идеи, или да разберете за настоящи проекти, в които може да се включите като наш член.

Молба за членство

 • До Председателя на Сдружение ‘ЗА ТЕБ’

  МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

 • Лице:

 • Организация:

 • пълен адрес
 • Декларирам, че:

 • Г-жо Председател,

  Моля да бъда приет за член на Сдружение „ЗА ТЕБ”, като за това изтъквам следните мотиви :

 • Приемам устава и споделям целите на Сдружението. Няма да извършвам действия накърняващи доброто име на Сдружението и ще пазя имуществото му.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.