От създаването си през 2009 година до днес Сдружение ЗА ТЕБ осъществява разнообразни собствени проекти, но също така и участва като партньор в редица местни и международни проекти в сферите на:


Доброволчество


Стажуване


Младежи в неравностойно положение


Неформално обучение


Миграция