От създаването си през 2009 година до днес Сдружение ЗА ТЕБ осъществява разнообразни собствени проекти, но също така и участва като партньор в редица местни и международни проекти в сферите на:


Доброволчество


Стажуване


Младежи в неравностойно положение


Неформално обучение


Миграция

ЕДС в България

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Запознай се с Европа

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Място ЗА ТЕБ

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Мрежа за грижи за възрастни хора – NEWA (Network Elderly Care)

В днешни дни секторът грижи за възрастни хора е променящ се и развиващ се сектор, като структурите и системите за грижи…

Проект SATURN

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Варна – град на доброволци

Сдружение За Теб,Проекти и програми