От създаването си през 2009 година до днес Сдружение ЗА ТЕБ осъществява разнообразни собствени проекти, но също така и участва като партньор в редица местни и международни проекти в сферите на:


Доброволчество


Стажуване


Младежи в неравностойно положение


Неформално обучение


Миграция

Център за младежко развитие

Високата безработица при хората в неравностойно положение ги поставя в ситуация на риск от бедност и социална изолация.…