От създаването си през 2009 година до днес Сдружение ЗА ТЕБ осъществява разнообразни собствени проекти, но също така и участва като партньор в редица местни и международни проекти в сферите на:


Доброволчество


Стажуване


Младежи в неравностойно положение


Неформално обучение


Миграция

ЕДС за всички

Проект ”ЕДС за всички” е дългосрочен обмен между организации от Германия, Испания и България. Проектът включва трима…

Млади и информирани

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Европейска доброволческа служба

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Социално включване чрез изкуство

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017!

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Доброволческа вълна

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Център за младежко развитие

Високата безработица при хората в неравностойно положение ги поставя в ситуация на риск от бедност и социална изолация.…

Доброволчество във Варна

Сдружение За Теб,Проекти и програми

Доброволец-Черноморец

Сдружение За Теб,Проекти и програми