Диляна Сапунджиева

Диляна Сапунджиева е родена пред 1985г. в гр. Варна, бакалавър по Психология в ВСУ „Черноризец Храбър“, психотерапевт по позитивна психотерапия – сертифициран от Асоциация по позитивна психотерапия в България.
Занимава се с местно доброволчество от септември 2005г. През 2008г. започва работа като консултант-психолог към Фондация „SOS – семейства в риск“, където работи с жертви на домашно насилие и трафик на хора, промоутър на здраве към Министерство на Здравеопазването сред уязвими групи и координатор на екип от местни доброволци към Фондацията.

През 2012г. стажува в AWO Bremerhaven, Германия като създава група за взаимопомощ на български емигранти с цел тяхната социална интеграция. През 2013г. реализира първия си ЕДС проект, който е и първи за Фондацията. През 2014г. се присъединява към екипа на ЗА ТЕБ като ЕДС супервайзор, по-късно и координатор на европейски младежки проекти. Към момента Диляна изпълнява същата функция като координатор на ЕДС проекти и доброволци. Диляна е младежки работник и консултант по социална интеграция и подготовка на младежи в неравностойно положение за пазара на труда. Включва се активно в инициативи на местно и международни ниво, касаещи младежките политики и неформално образование.