През изминалите години много от вас са ни помагали да осъществяваме различни каузи като наши партньори, както и чрез дарения и доброволен труд.