Документи, нормативни актове и документи, отразяващи дейността на Сдружение „ЗА ТЕБ“

Устав на Сдружение „За ТЕБ“ – Издание от 26.07.2012г.

Устав на Сдружение „За ТЕБ“ – Промени №1

Устав на Сдружение „За ТЕБ“ – Разни