Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Дарения

Всеки може да бъде велик...,защото всеки може да прави услуги. За това не е необходимо да си завършил колеж. Не е нужно и да можеш правилно да съгласуваш подлога и сказуемото. Имаш нужда само от сърце, пълно с милосърдие. От душа, направлявана от любов.
                               /Мартин Лутър Кинг-младши/

Ако Вие искате да допринесете за успешното развитие на нашите проекти и дейности, насочени към хората с увреждания, както и децата със специални образователни нужди, можете да дарите средства по банков път или да се свържете с нас на тел+359898819160 или като посетите нашият офис.

Банкова сметка в лв.

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG13FINV91501204080583

 Сдружение 'За Теб'


Към настоящия момент ние се нуждаем от финансова подкрепа за Инициативата:
'Социализиране и интегриране на деца със специални образователни нужди'.

Вашите дарения ще подпомогнат хората в неравностойно положение за един достоен и пълноценен живот, децата – да се интегрират и социализират в обществото. Богат е този който може да подаде ръка на по-слабия!

Данъчни облекчения за юридически лица
Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Закон за корпоративното подоходно облагане

Данъчни облекчения за физически лица
Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "о" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Искаме да изкажем специални благодарности на :

Фирма ЕТ 'Каля-Калоян Маринов ' за тяхната подкрепа и дарение

Г-н Иван Кулеков - за предоставяне на филмов материал  за целите на сдружението;www.kulekov.com

Тодор Илиев - за финансовата подкрепа за ЦСРИ

Милен Добрев- за оказаната подкрепа и изработката на интернет сайта;

Рекламна Агенция Pixel– за дизайнът и изработката на логото на сдружението;

Мирчо Атанасов- за ремонтните дейности и материални дарения;

Фирма ЕМТИСИ-96 ЕООД –за мебелите;

Пламен Иванов и Цветелина Иванова и всички останали които ни подкрепят и помагат;