Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Работа

Хората в неравностойно положение имат право на избор! Изборът е едно от най-важните неща, стига само да е правилен с цел и посока!

Ние ще Ви сътрудничим при търсенето на подходяща работа!Ще се търсят различни възможности и варианти за работа, като надомна работа, работа през интернет или работа извън дома. Ще сътрудничим и на тези които предлагат възможност за работа.

Държавата предвижда облекчения за работодатели , които осигуряват заетост на хора с увреждания. Можете да научите повече  като се свържете с нас.

Като начало, ние събираме информация за хората, които си търсят работа, според техните възможности и предпочитания . От друга страна, събираме информация за хора или фирми, които биха могли да предложат подходяща работа.

По време на проект "Моята мотивация за нашата реализация " финансиран по Програма за Младежки дейности 2008-2010, сдружение ЗА ТЕБ разработи наръчник в помощ на търсещите работа. Къде и как да търсите работа , как се пише автобиография и мотивационно писмо , права и задължения на страните по трудови правоотношения , както и какви са специфичните права на хората с увреждания може да откриете тук

Предлагам работа

Всички обяви

Търся работа

Всички обяви

Добави обява за работа

Тип:

Валидна за:

Заглавие:

Кратко описание:

Текст:

* Вашата обява ще бъде проверена, преди да бъде добавена в сайта.