Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2010-01-30

Приоритети в Социална програма 2010 на община Варна

На 03.12.2009 в Община Варна се състоя заседание на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Пред аудитория бе представена Социална програма 2010 на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.Приоритети в програмата са развиване и разширяване на мрежата от социални услуги в общността в подкрепа на деинституционализацията на деца, разкриване на алтернативи за стари хора, разработване на проекти, които да подпомогнат дейността за разкритите звена за социални услуги, като гарантират устойчивост и високо качество, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.
Сред приоритетите в програмата са включени проекти, с които да се надграждат постигнатите цели от предходните години. Приоритетни групи в социалната програма за следващата година са децата в риск, старите хора и хората с увреждания.
Беше представена и декларация в подкрепа на Меморандум за социално представителните организации на и за хората с увреждания в България.В декларацията се настоява за зачитане на правата на хората с увреждания и преодоляване на засилващото се ограничаване на възможностите им за интеграция и достоен живот.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: