Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2010-01-30

Приоритети в Социална програма 2010 на община Варна

На 03.12.2009 в Община Варна се състоя заседание на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Пред аудитория бе представена Социална програма 2010 на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.Приоритети в програмата са развиване и разширяване на мрежата от социални услуги в общността в подкрепа на деинституционализацията на деца, разкриване на алтернативи за стари хора, разработване на проекти, които да подпомогнат дейността за разкритите звена за социални услуги, като гарантират устойчивост и високо качество, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.
Сред приоритетите в програмата са включени проекти, с които да се надграждат постигнатите цели от предходните години. Приоритетни групи в социалната програма за следващата година са децата в риск, старите хора и хората с увреждания.
Беше представена и декларация в подкрепа на Меморандум за социално представителните организации на и за хората с увреждания в България.В декларацията се настоява за зачитане на правата на хората с увреждания и преодоляване на засилващото се ограничаване на възможностите им за интеграция и достоен живот.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: