Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2010-01-30

Приоритети в Социална програма 2010 на община Варна

На 03.12.2009 в Община Варна се състоя заседание на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Пред аудитория бе представена Социална програма 2010 на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.Приоритети в програмата са развиване и разширяване на мрежата от социални услуги в общността в подкрепа на деинституционализацията на деца, разкриване на алтернативи за стари хора, разработване на проекти, които да подпомогнат дейността за разкритите звена за социални услуги, като гарантират устойчивост и високо качество, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.
Сред приоритетите в програмата са включени проекти, с които да се надграждат постигнатите цели от предходните години. Приоритетни групи в социалната програма за следващата година са децата в риск, старите хора и хората с увреждания.
Беше представена и декларация в подкрепа на Меморандум за социално представителните организации на и за хората с увреждания в България.В декларацията се настоява за зачитане на правата на хората с увреждания и преодоляване на засилващото се ограничаване на възможностите им за интеграция и достоен живот.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: