Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-08-04

КОНКУРС за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Полша през академичната 2011-2012 г.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Да са български граждани;
Студентите да владеят полски език;
Преподавателите, изследователите и докторантите да владеят полски или английски или друг език, договорен с приемащата страна;
Да не са ползвали през последните две години стипендия, отпусната чрез Министерството на образованието, младежта и науката за същия вид обучение (специализация, научни изследвания) в Полша, за който кандидатстват.

повече:http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/lecturers/11-08-25_poland.html

източник:FLGR E-Weekly: Издания>Електронен седмичник>

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: