Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-10-03

Експерт проекти ЕС - Варна

Обява за работа от Jobs.bg
Подготовка на всички изискуеми за кандидатстване документи за съответната програма;
Съдействие при съставянето на проектните идеи на кандидатите и определянето на подходяща програма за кандидатстване;
Активно участие при разработката на проекти по програми, финансирани със средства на Европейския съюз;
Участие в подготовката на тръжни досиета и в осъществяването на тръжни процедури;
Стриктно следване на определените графици с цел навременното изпълнение на поетите ангажименти;
Контакти със съответните административни служители с цел изясняване на възникнали казуси в процес на работа;
ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Висше икономическо образование степен магистър (с предимство са специалностите Икономика, Бизнес администрация, Управление на проекти и Мениджмънт);
Задължителен опит в подготовката и изпълнението на национални и международни програми и проекти;
Много добро владеене на някой от работните езици на ЕК;
Добри компютърни умения;
Организираност, отговорност и лоялност;
Вижте пълния текст на обявата и начина за кандидатстване на страницата на Jobs.bg

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: