Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-10-03

Експерт проекти ЕС - Варна

Обява за работа от Jobs.bg
Подготовка на всички изискуеми за кандидатстване документи за съответната програма;
Съдействие при съставянето на проектните идеи на кандидатите и определянето на подходяща програма за кандидатстване;
Активно участие при разработката на проекти по програми, финансирани със средства на Европейския съюз;
Участие в подготовката на тръжни досиета и в осъществяването на тръжни процедури;
Стриктно следване на определените графици с цел навременното изпълнение на поетите ангажименти;
Контакти със съответните административни служители с цел изясняване на възникнали казуси в процес на работа;
ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Висше икономическо образование степен магистър (с предимство са специалностите Икономика, Бизнес администрация, Управление на проекти и Мениджмънт);
Задължителен опит в подготовката и изпълнението на национални и международни програми и проекти;
Много добро владеене на някой от работните езици на ЕК;
Добри компютърни умения;
Организираност, отговорност и лоялност;
Вижте пълния текст на обявата и начина за кандидатстване на страницата на Jobs.bg

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: