Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-10-03

Експерт проекти ЕС - Варна

Обява за работа от Jobs.bg
Подготовка на всички изискуеми за кандидатстване документи за съответната програма;
Съдействие при съставянето на проектните идеи на кандидатите и определянето на подходяща програма за кандидатстване;
Активно участие при разработката на проекти по програми, финансирани със средства на Европейския съюз;
Участие в подготовката на тръжни досиета и в осъществяването на тръжни процедури;
Стриктно следване на определените графици с цел навременното изпълнение на поетите ангажименти;
Контакти със съответните административни служители с цел изясняване на възникнали казуси в процес на работа;
ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Висше икономическо образование степен магистър (с предимство са специалностите Икономика, Бизнес администрация, Управление на проекти и Мениджмънт);
Задължителен опит в подготовката и изпълнението на национални и международни програми и проекти;
Много добро владеене на някой от работните езици на ЕК;
Добри компютърни умения;
Организираност, отговорност и лоялност;
Вижте пълния текст на обявата и начина за кандидатстване на страницата на Jobs.bg

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: