Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-11-16

Международна стипендия Weinstein, САЩ

Weinstein International Fellowship програма, открита през 2008 г., предоставя възможности за физически лица от страни извън Съединените щати,  да посетят САЩ , да се научат повече практики за разрешаване на спорове в родните им страни.

Конфитюри фондация за Съвета на директорите ще одобри стипендии до $ 25,000 в подкрепа на проекти, очертани от стипендиантската кандидатите. Тази програма е предназначена да бъдат гъвкави и отворени за иновации, и кандидатите се насърчават да разработят предложения, които ще увеличат наличността на разрешаване на спорове, образование, обучение и услуги в родните си страни и след това.

Повече пподробности:http://www.jamsadr.com/weinstein-fellowship/

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: