Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-12-28

Проект Mостове за Dобросъседство приключи

Приключи работата ни по проект Мостове за добросъседство, чиято цел бе да предотврати нелегалната имиграция от и към Русия и ОНД и да стимулира легалната такава. 
За периода на проекта (04.2009-12.2011) обратно към страната си на произход са се върнали над 100 души. Най-много хора се връщат в Русия, Дагестан, Армения и Азербайджан, като преобладават мъжете. Средната възраст на завърналите се е около 30г.
През 2010 и 2011 г. от България , обратно към страната си на произход са се върнали 7 човека- 2-ма в Армения, 2-ма в Русия и 3-ма в Киргизстан. От тях 3-ма са получили първоначална финансова помощ от 250 €, а двама 2000 € за стартиране на собствен бизнес. Средната възраст на завърналите се е 42г., мъжете са 5, а жените 2.
Общо 16 човека са се обърнали за подкрепа към сдружение ЗА ТЕБ, от тях 3-ма са депортирани, 7 са се завърнали с подкрепата на проекта, 3-ма са променили решението си, а 3-ма не могат да напуснат страната поради липса на документи. Средният период за организиране на връщанията е около 1 месец.
Най-честата причина за напускане на страната е невъзможност за придобиване на легален статут за пребиваване на територията на България. Друга изтъквана причина е и невъзможността за трудова реализация у нас.

Повече информация за проекта можете да откриете на www.foryoubg.org и http://bridgesofgoodneighbourhood.wordpress.com 
Благодарим на всички наши партньори, с които си сътрудничехме по време на проекта. Надяваме се и занапред да продължим да работим заедно.

Ето и някои от успешните истории :
Връщане в Kиргизстан


Р. и К. А. от Ош , Киргизстан – съпруг и съпруга , съответно на 58г. и 59г., имат 2 деца. Тя е учител по музика в детска градина, а той фотограф . В България цялото семейство са кандидати за бежански статут и убежище. .
Семейство А. идва в България след размириците в Ош (Юли 2010). Те кандидатстват за получаване на бежански статут към Национална Агенция за Бежанците. След 8-месечно чакане за решение по кандидатурата им, те са все още без легален статут и вече без никакви средства. Семейството не е успяло да намери работа в България. Това са и причините те да решат да се върнат обратно.

Р. и К. А. заедно с координатора на проекта, преди техния полет за дома, в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ .
Р. и К. получиха самолетни билети до Ош. Два месеца по късно дъщеря им също се прибра у дома с помощта на проект „ Мостове за добросъседство”Р. и К. А. пред дома си в Ош , Киргизстан
След тяхното връщане К. А. получи финансова подкрепа от 2000 евро за стартиране на малък бизнес като фотограф. С тези средства той закупи фото-апарат, принтер и материали за ателието си .
Връщането на семейство А. бе организирано само за няколко дни .

Арменец се връща обратно в родината
Р. Ч., мъж на 63 г. от Армения, обущар. Живее от 1995 в България заедно със семейството си. Има 3 деца, две от които с увреждания. Когато се свърза с нас, той нямаше придобит легален статут за пребиваване в страната и беше кандидат за хуманитарен статут.
Р. Ч. е направил вноска за апартамент в Ереван през 1985г. Поради дългото му отсъствие , държавата решава да препродаде апартамента на друго лице. И така г-н Ч трябва се върне обратно за да уреди този въпрос. Освен това през 2007 той е получил заповед от полицията да напусне страната и не го е сторил.
Р. Ч. получи еднопосочен билет за връщане , 250 Евро първоначална финансова помощ , подкрепа за намиране на работа и адвокат от организация Hope & Help в Ереван.

Р. Ч. получава еднократна финансова помощ в офиса на организация Nope & Help в Ереван, Армения .
Не отдавна Р.Ч. получи 2000 евро финансова помощ за стартиране на малък бизнес – обущарско ателие . Той вече закупи машини и материали и започна работа.

Р.Ч. в ателието си в Ереван .
 

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: