Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2012-02-07

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Агенцията за хората с 
увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на 
проекти на тема:
Започване и развитие на 
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане. 
Участници в конкурса могат да 
бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане или фирми, чиито собственици са подобни 
лица. 
Проектите се изготвят по Методика 
съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с 
чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /
ЗИХУ/.
Максимален размер на 
субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация 
можете да намерите в тази Интернет страница. 
Проектите се подават на 
хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра и електронен 
носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един 
екземпляр. 
Срокът за представяне на 
проектите е 17,30 часа на 05.03.2012 год. в АХУ, ул. 
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с 
обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа 
на 05.03.2012 г.

Телефони за справка: 02/ 931 
80 95, 832 90 73 

Източник: Агенция за хората с увреждания ,  http://ahu.mlsp.government.bg

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: