Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2012-02-07

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Агенцията за хората с 
увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на 
проекти на тема:
Започване и развитие на 
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане. 
Участници в конкурса могат да 
бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане или фирми, чиито собственици са подобни 
лица. 
Проектите се изготвят по Методика 
съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с 
чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /
ЗИХУ/.
Максимален размер на 
субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация 
можете да намерите в тази Интернет страница. 
Проектите се подават на 
хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра и електронен 
носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един 
екземпляр. 
Срокът за представяне на 
проектите е 17,30 часа на 05.03.2012 год. в АХУ, ул. 
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с 
обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа 
на 05.03.2012 г.

Телефони за справка: 02/ 931 
80 95, 832 90 73 

Източник: Агенция за хората с увреждания ,  http://ahu.mlsp.government.bg

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: