Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2012-03-19

Поколение '92 - Европейски младежки конкурс за видео

Ако вие, като срещата на върха на Рио де Жанейро, сте на възраст около 20 години (родени през 1991 г., 1992 г. или 1993 г.), гражданин на държава за ЕИП или сътрудничеща на ЕИП страна или Гренландия, и проявявате силен интерес към околната среда, споделете своите виждания за това как да решаване на най-належащите проблеми на околната среда.
Конкурсът е отворен за граждани на 32-те страни от ЕИП, Гренландия и 7-те сътрудничещи страни от Западните Балкани. Държавите-страни от ЕИП включват 27-те държави-членки на ЕС, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция. Сътрудничещите страни от Западните балкани са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, и Косово съгласно Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1244/99.
Състезателите трябва да бъдат родени между 1 януари 1991 г. и 31 декември 1993 г. Ако печеливша влизане в резултат на усилията на екип, наградата ще бъде присъдена на един представител на екипа. Всички членове на екипа трябва да отговарят на горните изисквания за старост.
Видеото може да бъде на всеки от официалните езици на страните за допустимост, но трябва да бъде със субтитри на английски език.

 

източник: FLGR E-Weekly

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: