Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2012-03-19

Поколение '92 - Европейски младежки конкурс за видео

Ако вие, като срещата на върха на Рио де Жанейро, сте на възраст около 20 години (родени през 1991 г., 1992 г. или 1993 г.), гражданин на държава за ЕИП или сътрудничеща на ЕИП страна или Гренландия, и проявявате силен интерес към околната среда, споделете своите виждания за това как да решаване на най-належащите проблеми на околната среда.
Конкурсът е отворен за граждани на 32-те страни от ЕИП, Гренландия и 7-те сътрудничещи страни от Западните Балкани. Държавите-страни от ЕИП включват 27-те държави-членки на ЕС, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция. Сътрудничещите страни от Западните балкани са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, и Косово съгласно Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1244/99.
Състезателите трябва да бъдат родени между 1 януари 1991 г. и 31 декември 1993 г. Ако печеливша влизане в резултат на усилията на екип, наградата ще бъде присъдена на един представител на екипа. Всички членове на екипа трябва да отговарят на горните изисквания за старост.
Видеото може да бъде на всеки от официалните езици на страните за допустимост, но трябва да бъде със субтитри на английски език.

 

източник: FLGR E-Weekly

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: