Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2012-05-27

Двама нови доброволци ще се включат в нашия екип от Юли.

 

След като проект ”Социално включване чрез изкуство” бе одобрен, двама нови доброволци ще се включат в нашия екип. Този път те идват от Испания и Унгария, съответно момиче и момче, и ще останат при нас цяла година. Сигурна съм, че тази новина натъжава някои от вас, тъй като това означава, че Джонни, Хана и Ахмет си заминават. Е, не тъжете толкова много, всеки от тях обеща да ни посети пак

Новите доброволци ще се включат в артистични занимания, които сдружение ЗА ТЕБ организира за свободното време на младежи в неравностойно положение. Това са и основните теми на проекта- работа с хора в неравностойно положение и свободно време на младежите. Доброволците ще могат да ни подпомогнат при организиране на различни мероприятия, семинари и неформални тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности, работа в екип, обучение по двойки, участие в различни неформални тренинзи. Основни цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи, включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между млади хора от различни страни, ще ги запознае с различни култури и ще популяризира доброволчеството и активното участие на младите хора.

Вече нямаме търпение да пристигнат .

Проект „Социално включване чрез изкуство” е реалност благодарение на финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие” на ЕК, администрирана в България от Национален Център „ Европейски Младежки Програми и Инициативи”.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: