Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2013-02-11

Сдружение ЗА ТЕБ организира три презентации на Европейска Доброволческа Служба в Икомомически Университет - Варна

ЕДС презентация с доброволци във Варна

Първата презентация беше на 15 Ноември. Двама ЕДС довроболци от Сдружение ЗА ТЕБ, Роберт и Кристина, и координаторът, Елина, дадоха кратко описание на студентите за това какво е ЕДС. Роберт започна с въведение, за да обясни основните точки на Европейска Доброволческа Служба. Той акцентира върху това  какво е ЕДС; какво предлага доброволческата служба; изискванията за участие; видовете дейности, които доброволците могат да извършват и страните, където хората могат да отидат на доброволческа служба. Кристина разказа личния си опит по ЕДС във Варна. Тя говори за вида на работата си, основните си впечатления за страната, какъв е живота на един доброволец в България и т.н.... Студентите взеха участие след въведението с въпроси относно програмата.

 

Втората презентация беше на 20 Ноември. Както и предишния път, така и сега имаше въведение за ЕДС. След това някои доброволци описаха своята работа и споделиха впечатления си за доброволческата си служба. В тази презентация участваха Джоана, ЕДС доброволка във Варна и Марина, новата доброволка на Сдружение ЗА ТЕБ, която в момента кара службата си в Международния офис на Икономически Университет-Варна.

 

Последната презентация се проведе на 5 Декември. Структурата беше същата, но този път, освен чуждестранните доброволци, студентите имаха възможността да чуят  влечатленията на Нели, българска бивша ЕДС доброволка в Италия.

ЕДС: възможност да живеят и работят в чужбина

Тази инициатива иска да насърчи мобилноста на младeжи като цяло, и по специално Европейска Доброволческа Служба. Все още има голяма липса на информация относно възможностите, които европейските проекти като ЕДС могат да предложат на младите хора. Презентациите целят да позволят на младежта да научи за тези възможности чрез информация и лични преживявания на младежи, които са участвали в ЕДС или все още го правят.


Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: