Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2013-03-21

Моята Европейска доброволческа служба в Украйна

 

Международен екип от ЕДС доброволци

 

Посрещащата ме организация е ситуирана в град Донецк и се казва “Alliance”. Първата ни седмица тук беше изцяло посветена на интеграцията на довроболци и интер-културните различия. Имахме възможността да се запознаем отблизо с традициите и нравите на държавите, които представлява всеки един от нашата мултикултурна група от доброволци (а именно – Турция, Португалия, Италия, Полша и България). До края на месец февруари програмата ни беше плътно запълнена от тренинги и уъркшопи на тема проектен мениджмънт и маркетинг, работа с блог, планиране на проектно финансиране, модераторски и трейнърски умения, които имаха за цел да ни помогнат при процеса на планиране и реализиране на наш собствен проект, в рамките на престоя ни тук.


Работата с организация “Alliance” се оказа изключително приятна, полезна и мотивираща, именно защото насърчават всеки един от нас да работи в сферата, която го вълнува и да реализира мечтаният от него проект, като правят всичко възможно да ни помогнат във всяко едно отношение. Младият им екип успя да съзре интересите на отделните ни индивидуалнусти и да организира допълнителни тренинги, срещи с представители на местни неправителствени организации и училища, посещения в общината, като по този начин ни вдъхнови и улесни да вземем активно участие в различни граждански инициативи и младежки дейности. 

Доброволчеството в културен проект

Проектът, по който планирам да работя се казва “Learn with heart” и има за цел да промотира алтернативното образование чрез съвременно изкуство сред младежите на възраст между 10 и 20 години. Ще се осъществи на територията на „Изоляция“ – Платформа за културни инициативи, с помощта на местни артисти и куратори. Междувременно ще участвам в още два техни проекта за социална интеграция.

 

Радвам се изключително много от факта, че имам възможността да общувам активно с интересни хора от различни националности и интереси. Движението, позитивната комуникация и толерантността водят всички ни една крачка по-напред към по-добро бъдеще!

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: