Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2016-03-23

Център за младежко развитие с нови постижения

Проект Център за младежко развитие е почти към края си. Неговата цел е да подобри благосъстоянието на младежи в неравностойно положение като ги подкрепи по пътя към усвояване на умения и знания, и бъдеща професионална реализация.  До момента услугите на центъра се ползват от 38 млади хора на възраст между 18 и 29 години. Всички те се намират в неравностойно положение : представители са на етнически малцинства, преживяли са трафик или насилие, имат физическо или умствено увреждане, членове са на семейства с ниски доходи  или пък са намират в ситуация извън образование, заетост или обучение.

В резултат на работата на нашите двама кариерни консултанти голяма част от младежите получиха подкрепа и възможност за обучение и заетост. 1 от тях получи финансова подкрепа за стартиране на собствен бизнес, а други  2 – ма подготвиха своите бизнес планове и очакват да разберат дали ще получат средства в края на месец Април . 7 младежа са регистрирани в Бюро по труда , като от тях 2-ма ще бъдат наети по програма за стаж, а други 4 са включени в квалификационнен курс за готвачи и градинари.  5 човека започнаха работа – 3 –ма в България и 2-ма в чужбина. 6 младежа се включиха в курс по Английски език и 5 в международни неформални обучения за младежи. 1 момиче стана участник в работилница за приложни изкуства. 1 момче започна шофьорски курс, а 1 момиче участва в доброволчески дейности за младежи с увреждания. Половината от включените участници преминаха и обучение Къде и как да търся работа, което да им помогне да се предствят по-добре пред работодатели.

 

Международен младежки обмен за младежи в неравностойно положение 11-21/03/2016, Бант, Холандия.

По време на работата консултантите в Център за младежко развитие изпитват затруднения основно от факта, че някои от младежите са с много ниско образование – имат изкаран само 1-ви клас или до 4-ти клас, което затруднява тяхното и бъдеще включване квалификационни курсове или пък щофьорски курс. Това ограничава възможностите им  за по-добра работа и допълнителна квалификация дори и при желание от тяхна страна. Затрудение представляват и бюрократичните процедури за включване в порграми за заетост, както и ниските умения на служителите на Агенция по заетостта да работят с хора с увреждания или социални проблеми. Често младежите очакват мигновени резултати и губят мотивация когато разберат, че намирането на работа може да отнеме дълго време и подготовка.

Като допълнителен положителен резултат за проект Център за младежко развитие отразаваме факта , че получаваме запитвания за подкрепа от хора извън град Варна, както и отхора над 29 години. Дори с нас се свързват и младежи, които нямат никакви затруднение , но желаят да получат подкрепа за тяхното бъдещо професионално развитие.

 

Проектът продължава до 30/04/2015 и повече информация може да бъде получаена на нашия сайт или като се свържете с нас на www.foryoubg.org  .

 

 

Проектът Център за младежко развитие се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: