Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2010-10-22

Сдружение За теб търси стажант

Екипът на Сдружение „ЗА ТЕБ”
В нашата организация се състои от малък и млад екип. При нас работят хора с висока мотивация, благородни цели, богат опит и компетенции. Отворени сме към нови идеи, иновативни практики и гъвкави подходи.
Нашето предложение към Вас:
Осигуряване на стаж за период от 9 месеца
Изисквания към стажанта:
 възраст- до 29 години
 образование- висше завършено
специалност – социален мениджмънт, социални дейности, социална педагогика
 без стаж по специалността
 мотивация за работа и развитие
 заетост- безработен
Предимствата за Вас
 прилагане на придобитите знания и умения и придобиване на нови
 придобиване на опит
 увеличаване възможностите за професионална реализация
 възможност за реализиране на собствени идеи
 участие и реализиране на проекти
 участие във всички дейности на Сдружение „ЗА ТЕБ”
 сключване на ТД за 9 месеца, СО и ЗО
 парично възнаграждение
Целевите групи, с които работим:
 деца, юноши и възрастни в неравностойно социално положение и други социално проблеми;
 семейства и организации на уязвими групи в обществото;
 младежи и младежки организации;
Дейности и услуги, които реализираме :
 социални услуги : „Домашен помощник” и „Социален асистент” за възрастни и хора с увреждания ; „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”;
 изготвяне и реализиране на проекти;
 социално – правни консултации
 неформално обучение за деца, младежи и възрастни: придобиване на социални умения; компютърна и чуждоезикова подготовка
 участие в международни проекти свързани с миграцията / Проект „SATURN” и „Мостове за добросъседство”/
За контакти
тел. 052 600 765; 0889205334;

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: