Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2010-10-20

Ново начало – от образование към заетост

Проект „Ново начало – от образование към заетост”* по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж» по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Целта на схемата е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна
възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността
на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а
и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще
доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане
на свободни работни места, заявени от работодатели.Повече подробности прочетете в Проекти и Програми

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: