Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2010-10-20

Ново начало – от образование към заетост

Проект „Ново начало – от образование към заетост”* по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж» по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Целта на схемата е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна
възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността
на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а
и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще
доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане
на свободни работни места, заявени от работодатели.Повече подробности прочетете в Проекти и Програми

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: