Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

0000-00-00

Проект „Ново начало – от образование към заетост” по схема «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж»

Спомняте ли си колко трудно беше да намерите първата си работа, как никой не е желаеше да ви наеме , защото нямате достатъчния опит за позицията. Разбира се, нямаше как да покажете, че последните години, прекарани над учебниците, не са били напразни и наистина желаете да работите и да градите професионална кариера. Освен ако ... не бяхте получили възможност да се докажете. Днес , голяма част от младежите се намират в този омагъосан кръг и, като че ли няма изгледи скоро да излязат от него.
Още по тежка е ситуацията на младежите с увреждания. Тях никой не иска да ги наеме, без значение имат ли професионален опит или не. Човек с увреждане не означава незнаещ, некомпетентен или неможещ. Замисляли ли сте се, че сред тази част от обществото ни, може да бъде служителят, който търсите, човекът, който ще постига резултати и ще изпълнява задълженията си, човекът който дава нови идеи.

Уважаеми работодатели, знаете ли че:
За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
Агенция за хората с увреждания отпуска средства за:
осигуряване на достъп до работното място за лице с увреждане
приспособяване на работното място за лице с увреждане
оборудване на работното място за лице с увреждане.
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания предвижда средства:
За работодатели, разкрили работни места и наели безработни с трайни увреждания за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, но за не повече от 36 месеца.
Проект „Ново начало – от образование към заетост” по схема «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж» предвижда средства:
За работодатели, включили в стажуване безработни младежи до 29 години за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
възнаграждение за наставник на стажанта
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, но за не повече от 6 месеца.
Мярка „Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си”(чл. 36, ал.2 от ЗНЗ) предвижда средства:
За работодатели , разкрили работно място и наели безработни лица до 29 г. с трайни увреждания , военноинвалиди или младежи от социални заведения за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
парични възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по мярката, но за не повече от 6 месеца.
Мярка „Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване за безработни лица до 29-годишна възраст” (чл. 41 от ЗНЗ) предвижда средства:
За работодатели, включили в стажуване безработни младежи до 29 години за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по мярката, но за не повече от 9 месеца.
Подробна информация за:
 текущи проекти и програми за заетост на хора с увреждания 
 текущи проекти и програми за заетост на младежи
 възможности за оборудване, приспособяване и осигуряване на достъп до работно място за хора с увреждания
 младежи с и без увреждания, търсещи работа може да получите от:
Всички териториални поделения “Бюро по труда” 
Интернет страницата на  Агенция по заетостта
Интернет страницата на Агенция за хората с увреждания
Интернет страницата на  Сдружение ЗА ТЕБ

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: