Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

0000-00-00

Проект „Ново начало – от образование към заетост” по схема «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж»

Спомняте ли си колко трудно беше да намерите първата си работа, как никой не е желаеше да ви наеме , защото нямате достатъчния опит за позицията. Разбира се, нямаше как да покажете, че последните години, прекарани над учебниците, не са били напразни и наистина желаете да работите и да градите професионална кариера. Освен ако ... не бяхте получили възможност да се докажете. Днес , голяма част от младежите се намират в този омагъосан кръг и, като че ли няма изгледи скоро да излязат от него.
Още по тежка е ситуацията на младежите с увреждания. Тях никой не иска да ги наеме, без значение имат ли професионален опит или не. Човек с увреждане не означава незнаещ, некомпетентен или неможещ. Замисляли ли сте се, че сред тази част от обществото ни, може да бъде служителят, който търсите, човекът, който ще постига резултати и ще изпълнява задълженията си, човекът който дава нови идеи.

Уважаеми работодатели, знаете ли че:
За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
Агенция за хората с увреждания отпуска средства за:
осигуряване на достъп до работното място за лице с увреждане
приспособяване на работното място за лице с увреждане
оборудване на работното място за лице с увреждане.
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания предвижда средства:
За работодатели, разкрили работни места и наели безработни с трайни увреждания за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, но за не повече от 36 месеца.
Проект „Ново начало – от образование към заетост” по схема «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж» предвижда средства:
За работодатели, включили в стажуване безработни младежи до 29 години за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
възнаграждение за наставник на стажанта
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, но за не повече от 6 месеца.
Мярка „Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си”(чл. 36, ал.2 от ЗНЗ) предвижда средства:
За работодатели , разкрили работно място и наели безработни лица до 29 г. с трайни увреждания , военноинвалиди или младежи от социални заведения за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
парични възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по мярката, но за не повече от 6 месеца.
Мярка „Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване за безработни лица до 29-годишна възраст” (чл. 41 от ЗНЗ) предвижда средства:
За работодатели, включили в стажуване безработни младежи до 29 години за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по мярката, но за не повече от 9 месеца.
Подробна информация за:
 текущи проекти и програми за заетост на хора с увреждания 
 текущи проекти и програми за заетост на младежи
 възможности за оборудване, приспособяване и осигуряване на достъп до работно място за хора с увреждания
 младежи с и без увреждания, търсещи работа може да получите от:
Всички териториални поделения “Бюро по труда” 
Интернет страницата на  Агенция по заетостта
Интернет страницата на Агенция за хората с увреждания
Интернет страницата на  Сдружение ЗА ТЕБ

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: