Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-01-12

Стипендии на Google Europe за студенти с увреждания

Краен срок: 20 януари 2011 г.
Няколко стипендии ще се отпуснат въз основа на академичните резултати на кандидатите и демонстрирана страст към компютърните науки. Група бакалаври, магистри и докторанти ще бъде избрана сред кандидатите. Кандидатурите ще бъдат разглеждани от комисия, съставена от учени и инженери. Избраните ще получат стипендия за учебната 2011/2012 година от 7000 евро (или еквивалент).
Кандидатите трябва да са:
- студенти, записани в бакалавърска, магистърска или докторска програма (или еквивалент) в 2011/2012;
- записани в университет в Европа, могат да кандидатстват постоянно пребиваващи граждани, както и чуждестранни студенти.
- Да изучават компютърни науки, компютърно инженерство, информатика или тясно свързани с техническата област.
- Хора с увреждане.
Моля, попълнете онлайн формуляр и представете всички поискани документи до 20 януари 2011 година. Всички документи за кандидатстване трябва да бъдат на английски език. Документи и подробности вижте тук

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: