Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-02

ДБТ-Варна обявява процедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост

Отворени са порцедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост . По мерките могат да се наемат лица с и без увреждания , за почасово и пълно работно време , за сезонна заетост, за стаж и чиракуване. На работодателите се предоставят средства за работна заплата и осигуровки , както и за наставници на стажантите/чираците по съответните мерки. Средствата се предоставят за период от 6 до 12 месеца в зависимост от избраната мярка . Документи за заявка на свободна позиция и информация за отворените процедури, можете да откриете на www.dbt-varna.hit.bg. Подробна информация за преференциите може да бъде открита и на сайта на агенция по заетостта http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=13/03&WA=Projects/EmplMeasures.htm.

Краен срок за подаване на зявки - 08.02.2011

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: