Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-02

ДБТ-Варна обявява процедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост

Отворени са порцедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост . По мерките могат да се наемат лица с и без увреждания , за почасово и пълно работно време , за сезонна заетост, за стаж и чиракуване. На работодателите се предоставят средства за работна заплата и осигуровки , както и за наставници на стажантите/чираците по съответните мерки. Средствата се предоставят за период от 6 до 12 месеца в зависимост от избраната мярка . Документи за заявка на свободна позиция и информация за отворените процедури, можете да откриете на www.dbt-varna.hit.bg. Подробна информация за преференциите може да бъде открита и на сайта на агенция по заетостта http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=13/03&WA=Projects/EmplMeasures.htm.

Краен срок за подаване на зявки - 08.02.2011

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: