Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-09

Нова стратегия за повишаване правомощията на хората с увреждания

Как може в Европа да се предоставят стоки и услуги по-достъпни за хората с увреждания? 

Как могат хората с увреждания да упражняват своите граждански права, когато толкова много остават изолирани от обществото? Това са два от въпросите, разгледани от новата европейска стратегия за хората с увреждания на ЕС.

В изследвания, един от всеки шест души в ЕС смятат, че са с увреждания или дългосрочен здравословен проблем - това е около 80 милиона граждани. ЕС вярва, че тези хора имат право да живеят с достойнство, се ползват с равно третиране с останалата част от населението, живеят самостоятелно, и да вземе пълноценното и активно участие в обществото.

Законодателството на ЕС е за вече да се гарантира, че хората с увреждания да не бъдат дискриминирани на работното място. Предложението също са в процес на подготовка за разширяване на закрилата срещу дискриминация и извън работното място. 

Независимо от факта, че техните права са залегнали в ЕС, така и националното законодателство, много хора с увреждания все още са изправени пред трудности в ежедневието си.

Те са средно по-бедните и по-социално изключени от останалите европейци. Те са по-вероятно да бъдат безработни и трябва да се справят с ограничен достъп до стоки и услуги като образование, здравеопазване, транспорт, жилищно строителство и технологии.
 
В опит да промени това положение, Комисията е приела една нова европейска стратегия за хората с увреждания, обхващащ годините 2010-2020.

Комисията иска стратегия, за да действа като катализатор, който може да даде сила на хората с увреждания, така че да могат да се радват на пълни права като граждани. Поради това определя набор от действия в осем ключови области, които са: достъпност; участие; равенство, работа, образование и обучение, социална защита, здраве, така и външни действия. 

За да върви напред в тези области, стратегията е установила редица дейности за първите пет години.

Комисията ще обмисли изготвянето на Европейска хората с увреждания Закон през 2012 година. Тук целта ще бъде подобряване на достъпността на стоки, услуги и обществена инфраструктура чрез разработването на стандарти за достъпност, и чрез засилване на използването на обществени поръчки за закупуване достъпни стоки и услуги.

Усилията за подобряване на достъпа по този начин трябва да бъдат добри за икономиката и обществото. Пазарът на помощни средства в ЕС е на стойност около € 30 млрд. годишно. Голяма степен на стандартизация и достъп до целия ЕС пазар дава възможност за икономии от мащаба и ще помогне на фирмите да продават своите стоки и услуги, по-лесно през националните граници.

 В допълнение, обществените поръчки , които включват изисквания за достъпност могат да направят публична инфраструктура, като например железопътни гари и съвет сгради, по-достъпни. 

 Тази стратегия ще  отговори на необходимостта да се гарантира, че програмите на ЕС се използват за подпомагане на хората с увреждания. 

Европейският социален фонд и други финансови инструменти ще се очаква да продължи да подкрепя проекти за хора с увреждания. И Европейската комисия ще разработи политиките за образование и да отговарят на нуждите на младежите с увреждания, чрез своята нова програма "Младежта в движение" инициатива.


 В опит да се подобрят възможностите за заетост за хората с увреждания, стратегията определя времеви график за подобряване на събирането на данни и наблюдението и да се предложат нови начини за действие. 

Правата на хората с увреждания трябва също така да бъде пътеводна светлина в областта на външните дейности на отношенията на ЕС, по-специално чрез процеса на разширяване и чрез програми за развитие.
  
 Комисията също така е създала награда за година Сити в чест на европейски градове, които правят промени в градска среда с цел осигуряване на по-големи възможности за хората с увреждания. 

Испанския град Авила стана първият носител на тази награда. Съдиите бяха впечатлени от начина, по който средновековен град като Ávila е по-добър достъп до обществени сгради, разработени на достъп до съоръженията на туризма и подобряване на възможностите за работа за хора с увреждания. 

 Наградата бе обявена на конференция на  "европейския ден на хората с увреждания", която се проведе в Брюксел на 2 декември 2010 година. 

Делегатите изследват опита на хората с увреждания във връзка с гражданството на ЕС, да учат и работят в чужбина, социалната сигурност и мобилност, както и достъп до свободно време и култура. 

http:ec.europa.eusocialmain.jsplangId=en&catId=370&featuresId=128&furtherfeatures=yes


Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: