Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-09

Сдружение За Теб е партньор по проект за създаване на обща мрежа за грижи за възрастни хора

Примерни дейности на мрежата , ще бъдат:
1. Подобряване на обмена на информация в сектора грижи за възрастни хора, както и обмен на знания и умения
2. Размяна на правни, тарифни и оперативни стандарти за информиране и участие на работниците в управлението
3. Разработване на информация за Европейски Работнически Съвет
4. Оперативна употреба и разпространение на Европейско ниво на информационни механизми и включване на служителите в процесите за качество и работа на ООН
5. Завършване на общи международни правила за труд в предпиятията (стандарти за условия на труд за служителите от ЕС-27)
6. Играждане на Европейска мрежа, занимаваща се със стратегически сфери на дейност
7. Засилване на сътрудничеството между социалните партньори за подобряване на управлението на организациите, качеството, работно място и човешките ресурси
8. Подготовка и разпространение на информация относно грижите за възрастни хора в различните страните партньори .
9. Транснационални дейности за регулиране и обмен на целите на проекта (Европейска ръководна група и Европейската конференция относно бъдещето на грижите за възрастни хора в Европа)
10. Оценка и документиране на дейностите по проекта и разпространение на резултатите (интернет страница, информационно писмо, доклад на тема "Грижите за възрастни хора в Европа", конференция)
11. Споразумения за обмен и подкрепа

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: