Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-09

Сдружение За Теб е партньор по проект за създаване на обща мрежа за грижи за възрастни хора

Примерни дейности на мрежата , ще бъдат:
1. Подобряване на обмена на информация в сектора грижи за възрастни хора, както и обмен на знания и умения
2. Размяна на правни, тарифни и оперативни стандарти за информиране и участие на работниците в управлението
3. Разработване на информация за Европейски Работнически Съвет
4. Оперативна употреба и разпространение на Европейско ниво на информационни механизми и включване на служителите в процесите за качество и работа на ООН
5. Завършване на общи международни правила за труд в предпиятията (стандарти за условия на труд за служителите от ЕС-27)
6. Играждане на Европейска мрежа, занимаваща се със стратегически сфери на дейност
7. Засилване на сътрудничеството между социалните партньори за подобряване на управлението на организациите, качеството, работно място и човешките ресурси
8. Подготовка и разпространение на информация относно грижите за възрастни хора в различните страните партньори .
9. Транснационални дейности за регулиране и обмен на целите на проекта (Европейска ръководна група и Европейската конференция относно бъдещето на грижите за възрастни хора в Европа)
10. Оценка и документиране на дейностите по проекта и разпространение на резултатите (интернет страница, информационно писмо, доклад на тема "Грижите за възрастни хора в Европа", конференция)
11. Споразумения за обмен и подкрепа

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: