Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-15

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност. 
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в  Интернет страницата  http://ahu.mlsp.government.bg/
Проектите се подават на хартиен носител - в 5 екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) - в един екземпляр. 
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 21.03.2011 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 21.03.2011 г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: