Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-15

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност. 
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в  Интернет страницата  http://ahu.mlsp.government.bg/
Проектите се подават на хартиен носител - в 5 екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) - в един екземпляр. 
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 21.03.2011 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 21.03.2011 г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: