Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-02-15

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност. 
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в  Интернет страницата  http://ahu.mlsp.government.bg/
Проектите се подават на хартиен носител - в 5 екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) - в един екземпляр. 
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 21.03.2011 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 21.03.2011 г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: